Sredi tedna, 22. in 23. maja 2001 se je v Budimpešti zaključil deveti glavni (kriminalistični) tečaj Srednjeevropske policijske akademije 2001 (v nadaljevanju SEPA), ki se je začel 26. februarja na Dunaju in na katerem so sodelovale avstrijska, madžarska, češka, slovaška, poljska, nemška, švicarska in slovenska policija.

Svečanega zaključka sta se udeležila Dušan Mohorko, direktor Uprave kriminalistične policije, in Vladimir Pocek, koordinator za zadeve SEPA v Generalni policijski upravi, saj sta bila med petindvajsetimi udeleženci tečaja tudi dva slovenska kriminalista, in sicer sta Ivan Bunič iz Policijske uprave Ljubljana in Alojz Kuplen iz Policijske uprave Slovenj Gradec. Doslej je ta kriminalistični tečaj uspešno zaključilo že 17 slovenskih kriminalistov.

V dvanajstih tednih, kolikor je potekal tečaj, so udeleženci obiskali vseh osem držav članic, usposabljanje pa je potekalo po mednacionalno usklajenih programih. Tako so bili - z izjemo Avstrije, Nemčije, deloma tudi Madžarske - v vsaki državi po en teden. Programi, ki so jih izvajali v posamezni državi, so omogočali tako teoretično kot tudi praktično usposabljanje kriminalistov; vsebinski poudarek tečaja pa je bil na zatiranju mednarodnega organiziranega kriminala in ilegalnih migracij. Vsak udeleženec je med usposabljanjem sodeloval pri izbrani skupinski nalogi, katero je bilo treba na koncu zagovarjati pred večnacionalno skupino policijskih strokovnjakov.

Na slovenskem delu tečaja, med 7. in 11. majem, so se udeleženci seznanili s slovenskim varnostnim sistemom, organiziranostjo ministrstva za notranje zadeve in policije ter podrobneje še z delom kriminalistične policije, stanjem kriminalitete in najnevarnejšimi pojavnimi oblikami le-te v Sloveniji. Spoznali so še osnove slovenskega kazenskega prava. Zelo jih je zanimalo področje uporabe prikritih preiskovalnih metod, še zlasti njihova uporabnost v praksi. Videli so še, kako slovenska policija opravlja varovanje modre meje in helikopterski nadzor ter kako dela Specialna enota.

Med tečajem so udeleženci spoznavali različnosti pravnih ureditev, pogojev in razmer za delovanje policije, zlasti kriminalistične, v posameznih državah. Med skupnim usposabljanja so se stkale številne prijateljske vezi, ki lahko v prihodnje, seveda ob upoštevanju posameznih nacionalnih zakonodaj, pripomorejo k še večji učinkovitosti pri zatiranju najnevarnejših oblik kriminala.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi