Letošnji, že deseti glavni kriminalistični tečaj se je pričel 25. februarja 2002 na Dunaju, zaključil pa se bo 24. maja 2002 v Budimpešti. V tem času bo 26. udeležencev obiskalo vseh osem držav članic, Avstrijo, Madžarsko, Slovaško, Češko, Poljsko, ZR Nemčijo, Švico in Slovenijo. Vsaka država udeleženka v skladu s skupno določenim izobraževalnih programom organizira enotedenski tečaj, posamezne države pa tudi t.i. "skupne tedne".

V okviru SEPE je več oblik izobraževanja in usposabljanja. Najpomembnejši izmed njih pa je Glavni kriminalistični tečaj, ki je organiziran na temo: "Preprečevanje in zatiranje organizirane kriminalitete" in poteka vsako leto spomladi.

SEPA PA Udeleženci tečaja SEPA so se lansko leto na Policijski akademiji seznanili z organizacijo slovenske policije.


Slovenski del usposabljanja, ki je del tega kriminalističnega tečaja, so izvedli strokovnjaki in predavatelji iz Ministrstva za notranje zadeve, Urada za preprečevanja pranja denarja pri Ministrstvu za finance in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.

 

SEPA helikopter Prikaz vrvne tehnike Specialne enote Generalne policijske uprave.


V desetih letih delovanja Srednjeevropske policijske akademije se je izšolalo veliko policistov, ki so s svojim sodelovanjem navezali stike z udeleženci vseh osmih držav članic, povezave pa se odražajo tudi pri uspešnem delu pri zatiranju organiziranega kriminala. Delovanje SEPE pa postaja pomembno tudi zaradi procesa širitve Evropske unije.

 

SEPA pes Ogledali so si tudi delo vodnikov in službenih psov.


SEPA spodbuja mednarodno policijsko sodelovanje in dosega svoje cilje, tako da:

  • posreduje, razširja in poglablja znanje, izkušnje in sposobnosti, ki so potrebni pri policijskem delu,
  • posreduje strokovno znanje glede pravnih in organizacijskih pogojev, praktičnih možnosti, policijskih preiskovalnih metod in strategij,
  • posreduje poznavanje družbenega, gospodarskega, političnega in kulturnega ozadja ter izkušnje o povezavah med posebno nevarnimi pojavnimi oblikami mednarodne kriminalitete (zlasti organizirane kriminalitete, terorizma, gospodarske in okoljske kriminalitete) ter
  • vzpostavlja osebne stike, ki ustvarjajo medsebojno zaupanje.

 

SEPA prijetje storilca Prijetje storilca...


Poleg glavnega namena usposabljanja, posredovanja in poglabljanja znanj, izkušenj in sposobnosti, ki so potrebne pri delu na področju zatiranja kriminalitete ter vzpostavitve medsebojnih stikov za nadaljnje sodelovanje, pa se udeleženci srečujejo tudi s spoznavanjem organiziranosti policij držav udeleženk in njihovega dela. Tako so si med drugim ogledali varovanje slovenske morske državne meje in Luke Koper, predstavitveni program Specialne enote Generalne policijske uprave in Letalske policijske enote iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave, delo s policijskimi službenimi psi in potek komunikacije na Operativno-komunikacijskem centru Generalne policijske uprave.


SEPA SE Policisti Specialne enote so prikazali opremo, ki jo potrebujejo pri opravljanju svojega dela.


Na tečaju udeleženci spoznavajo tudi temeljne ustavne in upravne ureditve, t.i. "policijsko pravo", glavni poudarek pa je na organiziranem kriminalu (pojavne oblike, metode odkrivanja, možnosti zatiranja, izmenjava izkušenj in mnenj). V posameznih državah pa imajo udeleženci tudi možnost neposredne udeležbe pri policijskem delu (delo v kriminalističnih patruljah pri zatiranju prostitucije, nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami, ipd.).

Tudi letošnjega tečaja SEPA se udeležujejo slovenski kriminalisti, tokrat Robert Črepinko iz Uprave kriminalistične policije Policijske uprave Maribor in Jožef Bežan iz Uprave kriminalistične policije Policijske uprave Krško.

SEPA skupinska Med ogledom programa...


Iz Slovenije bodo udeleženci odpotovali v Budimpešto, kjer bodo potekale tudi zaključne prireditve.

 

Besedilo in fotografije: Tadeja Kuhar