Na Debelem rtiču poteka ta teden, med 10. in 15. majem, 17. glavni kriminalistični tečaj Srednjeevropske policijske akademije (krajše: SEPA ali nemško MEPA - Mitteleuropäische Polizeiakademie).

Letošnjega mednarodnega usposabljanja se udeležuje 25 tečajnikov iz vseh osmih držav članic SEPE (Nemčije, Poljske, Avstrije, Švice, Slovaške, Češke, Madžarske in Slovenije). Namen usposabljanja, ki ga organizira in izvaja Policijska akademija v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je posredovanje, razširjenje in poglabljanje znanj, izkušenj in sposobnosti, ki so potrebne pri delu na področju zatiranja predvsem organizirane mednarodne kriminalitete, ter vzpostavitev medsebojnih stikov za nadaljnje sodelovanje in izmenjavo informacij in izkušenj.

Na otvoritvi tečaja v Sloveniji sta udeležence pozdravila namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec in vodja tečaja ter nacionalni koordinator SEPE v Sloveniji Robert Uzar iz Policijske akademije. 

Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije Robert Črepinko je tečajnikom nato predstavil organiranost slovenske policije in naloge kriminalistične službe.

Program se je nadaljeval na Policijski upravi Ljubljana, kjer sta tečajnike pozdravila direktor Policijske uprave Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto na PU Ljubljana Stojan Belšak. Predstavila sta delo ljubljanske policijske uprave in oblike organiziranega kriminala v glavnem mestu Slovenije, po uradnem delu pa so si udeleženci seminarja ogledali lepote Slovenije - obiskali so Ljubljanski grad, virtualni muzej na gradu in staro mestno jedro Ljubjane.

Drugi dan je s predstavitvijo nalog in sodelovanja s policijo začela vodja skupine državnih tožilcev Blanka Žgajnar iz Vrhovnega državnega tožilstva RS. Tatjana Mušič iz UKP GPU je udeležencem predstavila problematiko mladoletniške krimnalitete s poudarkom na spolnem zlorabljanju otrok, kar je tudi tema letošnje študije primera. Udeleženci med usposabljanjem namreč sodelujejo tudi pri pripravi izbrane skupinske naloge, ki jo bodo na koncu usposabljanja zagovarjali pred mednarodno skupino policijskih strokovnjakov.

Do konca tečaja bodo udeleženci obravnavali še problematiko preiskovanja tatvin motornih vozil, nedovoljene trgovine z orožjem in ukrepe kriminalistične policije za omejevanje organizirane kriminalitete.

Trimesečni glavni kriminalistični tečaj poteka v vseh državah članicah SEPA, nazadnje na Madžarskem Udeleženci bodo 15. maja zato odpotovali v Budimpešto, kjer se bo s podelitvijo diplom 29. maja tečaj tudi zaključil.