S podelitvijo diplom udeležencem se je 2. junija 2006 v Budimpešti na Madžarskem slovesno zaključil štirinajsti glavni kriminalistični tečaj Srednjeevropske policijske akademije (SEPA).

Petindvajset udeležencev iz osmih držav SEPA (Avstrije, Češke, Poljske, Slovaške, Madžarske, Nemčije, Švice in Slovenije) je med trimesečnim tečajem, ki je izmenično potekal v vseh državah članicah (v tednu od 15. do 19. maja tudi v Sloveniji), predvsem poglobilo svoje znanje, si izmenjalo izkušnje in informacije ter vzpostavilo veliko medsebojnih stikov za nadaljnje sodelovanje, predvsem na področju zatiranja organizirane mednarodne kriminalitete. Udeleženci so med usposabljanjem, to je v vseh državah potekalo v nemškem jeziku, pripravili tudi skupinsko nalogo, ki so jo na koncu zagovarjali pred mednarodno skupino policijskih strokovnjakov. Iz slovenske policije sta se ga udeležila Rok Hribernik iz Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor in Milan Rojko iz Postaje mejne policije Gederovci Policijske uprave Murska Sobota.

Častni gost na slovesnosti, generalni direktor slovenske policije Jože Romšek, je v slavnostnem nagovoru udeležencem - zaključka so se udeležili visoki predstavniki vseh držav članic SEPA - poudaril, da se slovenska policija zaveda pomena takšnega načina učenja in da po svojih najboljših močeh poskuša prispevati k razvoju tega tečaja in drugih oblik delovanja SEPA: "SEPA je nastala kot vizionarski projekt posameznikov, ki so znali oceniti potrebe in duh časa. Danes, ko smo priča številnim spremembam v družbenem, gospodarskem in varnostnem življenju, se šele lahko zavedamo, kako pomembno je bilo v tistem času začeti s povezovanjem. Slovenski policiji je sodelovanje v SEPA nedvomno pomagalo v procesu pridruževanja Evropski uniji, prispevalo pa je tudi k obvladovanju vsakdanjih nalog in vedno novih izzivov, ki jih pred vse policije postavlja današnji čas."


060605 sepa zakljucek


"Navkljub številnim institucijam za vzpodbujanje sodelovanja v Evropi so osebni stiki še vedno najbolj "pri roki", ko je treba hitro ukrepati in reševati konkretne probleme," je tečajnike ob zaključku nagovoril Jože Romšek: "Skupaj ste preživeli tri mesece, prepotovali osem držav, spoznali njihov način dela in življenja, reševali ste študijo primera in se naučili delati skupaj, skupaj reševati probleme in iskati rešitve. Pri sporazumevanju jezik ni več ovira, naučili ste se razumeti in biti razumljeni. Vse to so vrline in veščine, ki so danes še kako pomembne. Evropa si že nekaj časa prizadeva ustvariti skupne preiskovalne time. Vi ste v teh mesecih postali prav to, skupni preiskovalni timi. Prepričan sem, da je bila to za vas pomembna učna izkušnja in da vas je naučila, kako se učiti tudi naprej. Pravijo namreč, da bo človek, ki je včeraj diplomiral in se danes prenehal učiti, jutri neizobražen."

"Pred policijo so vedno nove in nove zahteve. Preprečevanje kriminala je sestavni del prizadevanj za vzpostavitev področja svobode, varnosti in pravice, temeljnih vrednot Evropske unije. Državljani od nas pričakujejo in zahtevajo, da smo učinkoviti pri zagotavljanju njihove varnosti. Nobena država ne more več sama zagotoviti varnosti svojim državljanom. Tako kot ste vi potovali brez težav preko številnih meja, tako žal potuje tudi kriminal. Temu bomo lahko kos samo z usposobljenimi strokovnjaki, ki bodo lahko profesionalno sodelovali tudi preko meja svojih držav in si bodo zaupali."

"Sodelovanje na tem usposabljanju je bilo za vas prav gotovo dragocena osebna izkušnja. Želim si, da bi jo znali deliti tudi doma s svojimi sodelavci, saj bo na ta način dragocena izkušnja tudi za vse sodelujoče države in za širši evropski prostor. Pravijo, da so na svetu tri vrste ljudi: tisti, ki naredijo, da se stvari zgodijo, tisti, ki opazujejo, kako se stvari dogajajo, in tisti, ki ne vedo, kaj se dogaja. Želim si, da bi spadali v prvo vrsto ljudi. Srečno se vrnite domov, uporabite znanje, veščine in izkušnje, ki ste jih pridobili, in poskrbite, da se bodo stvari dogajale. Veliko uspehov vam želim!"