V Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije v Ankaranu se je danes, 7. maja, s slavnostnim nagovorom direktorja uprave kriminalistične policije Dušana Mohorka pričelo usposabljanje udeležencev Srednjeevropske policijske akademije (v nadaljevanju SEPA).

Usposabljanje je organizirala slovenska policija in je del glavnega kriminalističnega tečaja, ki se je začel 26. februarja 2001 na Dunaju, zaključil pa se bo 23. maja 2001 v Budimpešti.


P5070005


Petindvajsetim udeležencem iz osmih držav članic: Avstrije, Madžarske, Slovaške, Češke, Poljske, Nemčije, Švice ter Slovenije (kriminalista Ivan Bunič iz Policijske uprave Ljubljana in Alojz Kuplen iz Policijske uprave Slovenj Gradec) bodo predavali predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Policije, Visoke policijsko-varnostne šole, Urada za preprečevanja pranja denarja pri Ministrstvu za finance in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.


P5070009


Predavatelji jim bodo predstavili naslednje teme:

  • naloge in organizacija slovenske kriminalistične policije,
  • osnovne značilnosti kriminalitete v Sloveniji,
  • slovensko kazensko procesno pravo s poudarkom na nalogah in pooblastilih policije (predstavitev problematike),
  • uporaba posebnih metod in sredstev,
  • zatiranje organiziranega kriminala s poudarkom na organizaciji, strategiji, pristojnostih, problematiki, itd.,
  • posamezne pojavne oblike organiziranega kriminala,
  • postopek odkrivanja pranja denarja in sodelovanje z različnimi institucijami,
  • problematika ilegalnega spravljanja ljudi preko državne meje.


Poleg tega si bodo udeleženci na vojaškem poligonu Poček ogledali še predstavitveni program Specialne enote in Letalske policijske enote.

 

P5070011


"Nedvomno je ta kriminalističen tečaj pomemben za področje kriminalitete ne samo zato, ker se udeleženci seznanijo z določenimi strokovnimi temami, ampak tudi zato, ker se med kriminalisti med seboj spoznajo in navežejo stike in med drugim spoznajo, na kakšen način delujejo policije v vseh osmih državah članicah," je poudaril direktor uprave kriminalistične policije Dušan Mohorko.

 

Fotografije in besedilo: Tadeja Kuhar