Sorodne objave

 

Namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec, direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Žibret in Aleš Grudnik iz Sektorja za varnostno načrtovanje in mirovne misije v UUP GPU so danes, 24. 8. 2007, v prostorih Generalne policijske uprave na Štefanovi 2 v Ljubljani sprejeli Roberta Kerepa, ki odhaja na delo v mednarodno mirovno misijo Ovse v Srbiji (OSCE Mission to Serbia).

070824 mirovne OSCE

Na fotografiji z leve proti desni: Danijel Žibret, Aleš Grudnik, Robert Kerep in Matjaž Šinkovec.


Robert Kerep, vodja Sektorja za usposabljanje in podporo v Uradu za varnost in zaščito na GPU, bo z enoletnim delom v misiji začel 27. 8. 2007 in se pridružil svojemu v misijo že napotenemu slovenskemu kolegu Borisu Kankarašu. Kot policijski strokovnjak na delovnem mestu t. i. razvijalca programov usposabljanj bo v Beogradu prenašal svoje znanje kolegom v Srbiji in aktivno sodeloval s policijskimi strokovnjaki iz drugih držav pri razvijanju srbske policije v moderno, v skupnost usmerjeno policijo, ki bo izpolnjevala pričakovanja svojih državljanov in Evropske unije.

Slovenska policija v misiji OVSE v Srbiji, na področju demokratizacije in zaščite človekovih pravic ter manjšin s svojimi policisti sodeluje že od leta 2001. Z opravljanjem zahtevnih varnostnih nalog na tem območju so slovenski policisti tako tudi nekakšni ambasadorji slovenske policije, saj utrjujejo njen ugled in ugled Republike Slovenije v tujini.