Generalni direktor policije dr. Darko Anželj je danes, 19. novembra 2004, sprejel policista, ki odhajata v policijsko misijo Evropske Unije (European Union Police Mission - EUPM) v Bosno in Hercegovino.

041119 mirovne eupm


Nevio Kristan, kriminalist iz Policijske uprave Nova Gorica, in Boštjan Cotič, policist na Postaji mejne policije Sečovlje, bosta z delom v mirovni misiji začela 22. novembra 2004. Zamenjala bosta Marjana Praha in Boštjana Veličkija, katerima 23. novembra poteče enoletni mandat v EUPM.

Generalni direktor policije je ob tej priložnosti poudaril pomen sodelovanja slovenskih policistov v mirovnih misijah tudi za uveljavljanje Slovenije v svetovnem merilu. Izrazil je prepričanje, da bodo slovenski policisti tako kot njihovi predhodniki v mednarodnih mirovnih misijah svoje delo opravili strokovno in profesionalno ter tako še bolj utrdili ugled slovenske policije v mednarodni javnosti. Hkrati je policistoma zaželel uspešno opravljanje policijskih nalog v mirovni misiji v Bosni in Hercegovini.

Generalni direktor je še povedal, da je vesel, da se v misije prijavljajo dobro pripravljeni policisti, ki so hkrati motivirani za opravljanje dela v tujini, saj je to tudi pogoj, da svoje delo opravljajo dobro.