Ob zaključku dela v mednarodnih mirovnih misijah je v počitniškem domu Ministrstva za notranje zadeve na Debelem rtiču od 22. do 25. julija 2003 potekal program reintegracije.

Programa se je udeležilo pet policistov, Robert Bajuk in Robert Kerep, ki sta delovala v mirovni misiji OVSE na Kosovu, Gregor Hodnik, ki je sodeloval v mirovni misiji UNMIK CIVPOL na Kosovu ter Darko Lesjak in Gorazd Šalamon, ki sta delovala v mirovni misiji OVSE v Makedoniji.

Namen programa reintergacije je, da se policisti, ki so sodelovali v mednarodnih mirovnih operacijah, ponovno vključijo v svoje delovno in bivalno okolje, prenesejo svoje delovne izkušnje in opozorijo pristojne na morebitne težave.


030725 reintegracija

Policisti v pogovoru s psihologinjo in vodjo usposabljanja


Vodja usposabljanja Borut Eržen iz Sektorja za obrambno načrtovanje in policijske specialnosti Generalne policijske uprave je povedal, da je program reintegracije pomemben dejavnik ob prihodu policistov z mirovnih misij, kajti izmenjava izkušenj, opravljeni razgovori s psihologi in sodelovanje pri anketi dajo določene informacije, na podlagi katerih se dograjuje in izboljšuje kadrovska projekcija policistov za sodelovanje v mirovnih operacijah.

V okviru programa so policisti med drugim opravili pogovor s psihologinjo Ireno Germ iz Specialne enote Generalne policijske uprave kot tudi anketiranje, ki so ga opravili zunanji sodelavci iz Katedre za obramboslovje Fakultete za družbene vede.

Zaključnega pogovora z udeleženci programa reintegracije se je udeležil tudi pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Anton Pozvek.

 

Besedilo in fotografija: Tadeja Kuhar