Sorodne objave

 

V centru za usposabljanje slovenske policije v Gotenici je od 15. do 26. aprila 2002 potekalo usposabljanje policistov, ki so kandidati za delo v mednarodnih mirovnih operacijah.

napad Simulacija napada na policiste kandidate za delo v mednarodnih mirovnih operacijah.


31 policistov iz različnih Policijskih uprav je bilo izbranih, da se kot kandidati za delo v mednarodnih mirovnih operacijah udeležijo usposabljanja, ki je prvič v celoti potekalo v angleškem jeziku, njegov namen pa je bil dati kandidatom potrebna, predpisana in priporočljiva znanja ter jih usposobiti za samostojno delo v mednarodnih mirovnih operacijah. 


nesreca Policisti so obnovili znanje nudenja prve pomoči.


Na usposabljanju, ki sta ga vodila Boris Kankaraš in Aleš Grudnik iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave, so sodelovali kot inštruktorji in predavatelji za posamezna področja delavci Policije, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo, Slovenske obveščevalne varnostne agencije, UNHCR, Urada varuha človekovih pravic, Sklada za razminiranje in pomoč žrtvam min, Vadbenega centra Republiške uprave za zaščito in reševanje, Rdečega križa Slovenije ter Inšpektorata za kulturno dediščino. 


orozje Razstavljanje in sestavljanje orožja so tokrat komentirali v angleškem jeziku.


Prvič so na usposabljanju sodelovali in posredovali izkušnje iz dela v mednarodnih mirovnih operacijah tudi tuji predavatelji: inštruktor avstrijske policije za delo v mednarodnih mirovnih operacijah Andreas Pichler, direktor policijske uprave Guy Milbert in policist Jan Serge iz Luxembourga. Slednji je predstavil svoje izkušnje, ki jih je pridobil v mednarodni mirovni operaciji International Police Task Force (IPTF) v Bosni in Hercegovini, katera deluje pod okriljem Združenih narodov, kjer bodo v prihodnje sodelovali tudi slovenski policisti. 


topografija Pokazati so morali tudi znanja iz topografije...

 

Predavatelji so predstavili:

  • namen, pomen in cilje mirovnih operacij;
  • vlogo in pristojnosti mednarodnih organizacij, njihovih organov in drugih mednarodnih institucij na tem področju;
  • principe mirovnega posredovanja;
  • standarde delovanja CIVPOL;
  • razumevanje in spoznavanje kultur na območjih operacij;
  • tehnike terenskega dela;
  • varnost in zaščito;
  • obvladovanje stresa in prvo pomoč;
  • taktično urjenje na terenu.


podelitev Priznanja je vsem policistom kandidatom podelil pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Anton Pozvek.

 

V istem terminu so potekale tudi tridnevne zaključne priprave policistov za delo v mirovni operaciji UNMIK na Kosovu, ki se jih je udeležilo 8 policistov. Policisti, Peter Varagič iz Policijske postaje Tržič, Ivan Kelher iz Policijske akademije, Aleksander Majhenič iz Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana, Siniša Marentič iz Policijske postaje Črnomelj, Matjaž Marolt iz Prometne policijske postaje Maribor II, Franc Mišmaš iz Urada kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, Jure Rus iz Urada kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana in Ernest Salkič iz Urada direktorja Policijske uprave Ljubljana, bodo 2. maja 2002 zamenjali policiste, ki jim je potekel 18 mesečni mandat za delo v mednarodni mirovni operaciji UNMIK na Kosovu.

 

Besedilo in fotografije: Tadeja Kuhar