Sorodne objave

 

Mednarodna mirovna misija UNMIK (United nations mission in Kosovo) je misija Združenih narodov, ki je bila vzpostavljena leta 1999.

Sodelovanje slovenske policije v mirovni misiji UNMIK CIVPOL se je začelo lani novembra, ko je na Kosovo odpotoval prvi kontingent 15 policistov, ki so eno leto kot civilni policisti Združenih narodov sodelovali pri vzpostavitvi civilne oblasti na tem območju, pri zagotavljanju reda in miru ter pri delovnem usposabljanju kosovskih policistov. Policiste, ki jim je potekel enoletni mandat v mirovni misiji UNMIK, bo 2. novembra zamenjalo 7 policistov, Dušan Klobasa iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave, Miran Šribar in Anton Malek iz Postaje mejne policije Brnik, Vito Mithans iz Policijske postaje Slovenj Gradec, Igor Kotnik iz Postaje prometne policije Maribor, 15. decembra pa se jim bosta pridružila še policista Gregor Hodnik iz Policijske postaje Radovljica in Siniša Marentič iz Policijske postaje Črnomelj.

Policist Slavoljub Zupančič iz Urada za varnost in zaščito Generalne policijske uprave pa bo 31. oktobra 2001 nastopil z delom v Opazovalni misiji OVSE v Makedoniji, pred odhodom pa se bo udeležil nekajdnevnih priprav na sedežu mirovne misije OVSE na Dunaju.

Policisti so se pred odhodom na Kosovo udeležili tudi zaključnih priprav, ki od 24. do 26. oktobra potekajo v Gotenici. Zaključne priprave so novost pri usposabljanju slovenske policije za sodelovanje v mednarodnih mirovnih misijah, na katerih se predavanja prvič v celoti izvajajo v angleškem jeziku.


20011025-UNMIK01


Danes je policiste sprejel generalni direktor policije Marko Pogorevc, ki je poudaril, da so izkušnje slovenske policije iz mirovnih misij na Kosovu izjemno pomembne, kajti mednarodna javnost ceni delo in sodelovanje slovenske policije. V mirovnih misijah veljajo slovenski policisti za izjemno dobre strokovnjake in policiste. Generalni direktor policije je povedal, da mirovne misije, predvsem s sodelovanjem policijskih enot, dobivajo vse večji pomen. Pred leti so na kriznih območjih v mirovnih misijah sodelovale vojaške enote, zdaj pa se vedno bolj pojavlja potreba po sodelovanju policistov, pri vzpostavljanju javnega reda in miru, odkrivanju kriminalnih dejanj ter pri vzpostavljanju policijskega sistema v tistih državah, kjer sistem ne deluje. Ob tem je Pogorevc opozoril, da sodelovanje v mednarodnih mirovnih misijah postaja tradicionalno, pretekle izkušnje in znanja policistov pa pripomorejo k lažjemu delu policistov kandidatov, ki bodo v prihodnje sodelovali v mednarodnih mirovnih operacijah.

"Najpomembnejše je, da skupaj zagotovimo varnost ter da se pokažemo v luči, kot so se pokazali naši predhodniki. Pri tem ne sme manjkati ponos, da smo slovenski policisti. Želim vam, da bo čas, ki ga boste preživeli v misiji, hitro minil. Pomembno je, da ne izgubite stika s svojimi najbližjimi, z družinami, prijatelji in kolegi v slovenski policiji," je povedal generalni direktor ter policistom zaželel uspešno službovanje.

Borut Eržen, koordinator za mirovne operacije v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave, je povedal, da je cilj zaključnih priprav za delo v mirovnih mednarodnih misijah obnovitev znanj, ki so si jih policisti pridobili na osnovnem tečaju.

"Predavanja za usposabljanje policistov za delo v mirovnih operacijah prvič potekajo v angleškem jeziku, saj policisti s tem nadgradijo splošno znanje angleškega jezika še s strokovnim izrazoslovjem, ki ga bodo uporabljali pri delu v mirovnih misijah," je poudaril Eržen. Ob tem je dodal, da je slovenskim policistom pri delovanju v mirovnih misijah na Kosovu lažje, kajti poznajo tamkajšnje običaje, poleg tega pa se znajo delno sporazumeti tudi v albanskem jeziku. To pa prebivalci, ki živijo na tem območju, še posebej spoštujejo in cenijo, kar nedvomno pripomore k pozitivnemu ugledu slovenske policije v mednarodnih mirovnih misijah.


20011025-UNMIK02

 

Besedilo in fotografije: Tadeja Kuhar