Sorodne objave

 

Minister za notranje zadeve Dragutin Mate je 7. maja 2007, skupaj z Matjažem Šinkovcem, namestnikom generalnega direktorja policije, Danijelom Žibretom, direktorjem Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, Pavlom Jamnikom, pomočnikom direktorja Uprave kriminalistične policije GPU, in Dušanom Klobaso, višjim policijskim inšpektorjem iz Sektorja za obrambno načrtovanje in mirovne misije v UUP GPU, v sejni sobi Ministrstva za notranje zadeve na Štefanovi 2 v Ljubljani sprejel policiste, ki se jim je 23. aprila 2007 iztekel enoletni mandat v mirovni misiji UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) CIVPOL na Kosovu.

V domovino so se vrnili policisti: Almir Babić iz Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi, predstavnik Specialne enote policije, Primož Junež iz Policijske uprave Kranj, Kristjan Mlekuš iz Policijske uprave Nova Gorica, Robert Praček, Robi Ribič in Tine Prevec iz Policijske uprave Ljubljana ter Boštjan Sivec iz Policijske uprave Celje. Sprejema pa se je udeležil tudi policist Aleksander Majhenič iz Policijske uprave Ljubljana, ki je 15. aprila 2007 zaključil z delom v operaciji združenih koalicijskih sil JIPTC (Jordan International Police Training Centre ) v Jordaniji.


zakljucekMirovnihMisij01Foto: Dean Božnik


Omenjeni policisti so v okviru mirovne misije UNMIK CIVPOL na Kosovu opravljali različne policijsko-varnostne naloge na različnih delovnih mestih. V enoletnem mandatu so opravljali svetovalne in operativne naloge, med drugim na področju preiskovanja kriminalitete, prometa, usposabljanja vodnikov službenih psov policije, na področju kriminalistične tehnike ter na področju v skupnost usmerjenega dela. V mirovni misiji na Kosovu sedaj, od 23. aprila 2007, še vedno sodeluje 15 slovenskih policistov.

Minister za notranje zadeve Dragutin Mate in namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec sta se policistom zahvalila za njihovo strokovno in učinkovito opravljeno delo v okviru mednarodne misije mirovne civilne misije UNMIK na Kosovu in v operaciji združenih koalicijskih sil v JIPTC (Jordan International Police Training Centre) v Jordaniji. Slovenski policisti so namreč z opravljanjem zahtevnih varnostnih nalog na tem območju še utrdili ugled slovenske policije in Slovenije tudi v svetovnem merilu. Delo slovenskih policistov v mednarodni civilni misiji UNMIK na Kosovu cenijo tako stanovski kolegi kot tudi tamkajšnje prebivalstvo.


zakljucekMirovnihMisij02

V počitniškem objektu Ministrstva za notranje zadeve RS na Skalci v Bohinju od 7. do 11. maja poteka reintegracijski program za njihovo ponovno vključitev v delovno in bivalno okolje. Pridružil pa se jim je tudi policist, ki je prejšnji mesec zaključil z delom v Jordanskem mednarodnem policijskem centru za usposabljanje iraških policistov JIPTC. Policisti bodo na tem seminarju skupaj z izvajalci programa z Generalne policijske uprave ovrednotili delo v mednarodni mirovni misiji, izmenjali pozitivne in negativne izkušnje v zvezi s tamkajšnjim delom ter poskušali odpraviti morebitne posledice stresa in drugih težav, ki so nastale pri opravljanju dela v misiji. V okviru programa bodo imeli na urniku tudi kulturne in športne sprostitvene aktivnosti.