Sorodne objave

 

Predstavniki slovenske policije se danes, 25. maja 2011, v Varšavi na Poljskem udeležujejo že drugega dogodka ob dnevu evropskih mejnih policistov.

Ob šesti obletnici svoje ustanovitve je agencija Frontex današnji dan, 25. maj, razglasila za dan evropskih mejnih policistov. Praznovanje evropskega dneva mejnih policistov tudi letos poteka v Varšavi na Poljskem, kjer se ves teden odvija vrsta delovnih in predstavitvenih aktivnosti, s katerimi želi agencija Frontex javnosti predstaviti poslanstvo in delo mejnih policistov v Evropi, povečati in izboljšati medsebojno sodelovanje ter omogočiti izmenjavo najboljših praks.

Osrednja prireditev bo konferenca o prihodnosti upravljanja meja v Evropi in vlogi agencije Frontex. Konferenco bo spremljalo tudi več strokovnih aktivnosti, ki se jih bodo udeležili tudi predstavniki slovenske mejne policije. Ti bodo na številnih delavnicah, predavanjih, zasedanjih in razstavnih prostorih predstavili svoje delo. Dogodek, ki se ga udeležujejo predstavniki mejne policije 27 držav članic, je namenjen krepitvi in izboljšanju prepoznavnosti skupnosti več kot 400.000 evropskih mejnih policistov, kamor sodi tudi skoraj tretjina vseh zaposlenih v slovenski policiji, zato se praznovanju pridružujemo tudi v Sloveniji.

IMG 8256


Zvočni posnetek izjave Melite Močnik, (mp3) 
vodje Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi


Vloga mejnih policij v Evropski uniji ni le nadzor nad prehajanjem zunanje meje ter preprečevanje nedovoljenih migracij in drugih oblik kriminalnih dejanj, ampak postaja vse bolj prepoznana kot ključna pri zagotavljanju miru in varnosti na velikem območju svobodnega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala. Več tisoč (mejnih) policistov po vsej Evropi skrbi za to, da lahko svobodno brez mejne kontrole potujemo v druge članice unije in da gospodarstvo svoje izdelke brez težav dostavlja kupcem na drugi konec Evrope.

Slovenska mejna policija je enakovreden, spoštovan in ugleden član družine evropskih mejnih policij, in to po zaslugi strokovnega in predanega dela vseh njenih pripadnikov, od predstavnikov Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije, inšpektorjev in starešin na upravah in policijskih postajah, vodij izmen, policistov kontrolorjev in nadzornikov, pa vse do kolegov v t. i. spremljajočih dejavnostih, kot so usposabljanje, vračanje tujcev, zagotavljanje delovanja informacijskega sistema itd.

Leto 2010 je bilo za slovenske policiste naporno, vendar pa so kljub povečanemu številu potnikov na mejnih prehodih z organizacijskimi in drugimi ukrepi uspeli zmanjšati povprečno čakalno dobo med zgostitvami prometa. Mejni policisti so bili v letu 2010 prav tako izjemno uspešni pri odkrivanju ponarejenih dokumentov, saj so v primerjavi z letom 2009 odkrili za skoraj 35 % več ponarejenih ali spremenjenih listin. Poseben izziv pa je predstavljala širitev brezviznega režima na še tri države Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina in Srbija), saj je sprememba vplivala na večji pretok tujcev iz teh držav, zaradi česar je bila slovenska mejna policija bolj obremenjena.

Slovenski mejni policisti so se v preteklem letu uspešno vključevali tudi v vse oblike sodelovanja v okviru agencije Frontex. Kar 22 slovenskih policistov je bilo napotenih na neposredno operativno delo v tujino. Poleg tega je Slovenija gostila dve veliki skupni operaciji Neptune 2010 in Focal Points 2010, pri katerih je sodelovalo okoli 80 tujih policistov.

V letu 2010 je slovensko državno mejo prestopilo kar 48.348.718 potnikov. Obravnavali smo 785 ilegalnih prehodov, ugotovili 1.914 nedovoljenih vstopov na notranjih mejah, obravnavali 10.585 kršitev Zakona o tujcih in 2.953 kršitev glede nedovoljenega prebivanja tujcev. Od tujih varnostnih organov smo sprejeli 101 tujca, sosednjim varnostnim organom izročili 605 tujcev in iz Republike Slovenije odstranili 1.738 tujcev.


Več o delu mejne policije v preteklem letu 

Mejne zadeve in tujci


A uspešnost in profesionalnost mejnih policistov se ne merita le v številkah odkritih ilegalnih priseljencev ali odkritih kaznivih dejanj na meji, temveč morata biti prepoznavna tudi v njihovem odnosu do potnikov na mejnih prehodih oz. prebivalcev v obmejnem območju, saj delo policistov na meji in v postopkih s tujci zahteva profesionalen in človeški pristop. V slovenski policiji si bomo zato še naprej prizadevali tako za uspešno operativno delo kot tudi za krepitev dobrega odnosa mejnih policistov do slovenskih in tujih državljanov.