Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Janko Goršek je danes, 30. aprila, sprejel tri policijske strokovnjake, ki bodo odšli v Bosno in Hercegovino in za dve leti sprejeli obveznosti v okviru projekta IPA.

IMG 2679

Z leve: Matjaž Šinkovec, Janko Goršek, Darko Lesjak, Almir Babić in predstavnik Sektorja za mednarodne policijske operacije Allen Lorbek

 

V Bosno in Hercegovino 3. maja 2012 odhajajo Matjaž Šinkovec, Darko Lesjak in Almir Babić. Za zakonodajo bo skrbel Matjaž Šinkovec, dosedanji namestnik generalnega direktorja policije, komponento policijskih organov v entitetah (kanton in okrožje Brčko) bo pokrival Darko Lesjak iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije, nosilno vlogo na komunikacijah in informacijsko-telekomunikacijskih sistemih pa bo prevzel Almir Babić iz Urada za informatiko in telekomunikacije.

Cilj projekta je podpora Bosni in Hercegovini pri nadaljevanju reform dela organov odkrivanja in pregona, s poudarkom na zakonodaji, krepitvi moči policijskih teles in krepitvi sodelovanja in koordinacije med številnimi institucijami, ki delujejo na tem področju.

V okviru razpisa Evropske komisije se je na projekt IPA ali Podpora področju dela organov odkrivanja in pregona, ki se začne izvajati v začetku maja, prijavil konzorcij držav in mednarodnih organizacij, v katerem je tudi Slovenija. Vlada Republike Slvenije je julija lani sprejela sklep s katerim soglaša s sodelovanjem Ministrstva za notranje zadeve oz. Policije pri tek projektu.S partnersko deklaracijo smo se zavezali za aktivno sodelovanje z dolgoročnimi in s kratkoročnimi strokovnjaki. Slednji bodo v projekt vključeni skladno s programi dela po posameznih komponentah.

V projektu IPA so še Madžarska, nemška Dežela Brandenburg in Avstrija kot vodilna država v projektu. Poleg sta še mednarodni organizaciji ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) in Transparency International BiH.