Sorodne objave

 

Predstavniki slovenske policije se danes, 24. maja 2012, v Varšavi na Poljskem udeležujejo tretjega dogodka ob dnevu evropskih mejnih policistov.

IMG_0205

Zvočni posnetek izjave Melite Močnik (mp3) 


Ob sedmi obletnici svoje ustanovitve je agencija Frontex 25. maj razglasila za dan evropskih mejnih policistov. Njegovo praznovanje tudi letos poteka v Varšavi na Poljskem, kjer se dva dni odvija vrsta delovnih in predstavitvenih aktivnosti, s katerimi želi agencija Frontex javnosti predstaviti poslanstvo in delo mejnih policistov v Evropi, povečati in izboljšati medsebojno sodelovanje ter omogočiti izmenjavo najboljših praks.

Osrednji del dogodka sestavlja predstavitev 27 mejnih policij iz 23 držav Evropske unije. Gre za dogodek širšega pomena, saj se ga udeležujejo tudi predstavniki držav, ki še niso članice Evropske unije in schengenskega prostora.

Razstavni prostor slovenske policije so obiskali stanovski kolegi, predvsem iz tistih policij, s katerimi sodelujemo v skupnih operacijah (kot so Neptun, Pozejdon, Hammer, Hubble, kontaktni uradi ...), pri različnih usposabljanih, v enotah za hitro posredovanje (RABIT), pri skupnih vračanjih tujcev v državo izvora in v sami agenciji Frontex z dvema strokovnjakoma.

Poleg predstavitev mejnih policij potekajo še spremljevalne strokovne aktivnosti, ki se jih udeležujejo tudi predstavniki slovenske mejne policije. To so številna predavanja in debate o izmenjavah informacij o upravljanju meja, prednostih skupnih operacij na vodi, razvoju tehnologij za uspešnejšo in hitreje opravljeno mejno kontrolo ter etika pri uporabi teh tehnologij. Poseben pozprnost je bila namenjena razpravi o standardu za usposabljanje mejnih policistov in razpravi o prihodnosti upravljanja meja v Evropi ter o vlogi agencije Frontex.

Hkrati potekajo tudi predstavitve podjetij, ki na trgu ponujajo posebno tehnično opremo za delo, ki ga policisti opravljajo na mejnih prehodih in pri varovanju zelene in modre meje.

Spremljevalna dogodka sta tudi razstava desetih najboljših fotografij, ki so sodelovale na natečaju in med katerimi je tudi slovenska, in predvajanje desetih kratkih igranih in dokumentarnih filmov o nedovoljenih migracijah.

"Lansko leto je za slovensko mejno policijo predstavljajo izziv, ker je bila tudi naša država deležna migracij iz Grčije in povečanega števila ilegalnih prebežnikov. Drugi izziv je bila implementacija novega zakona o tujcih. Ne glede na to lahko zaključimo, da je bilo leto 2011 uspešno. Letos se je pokazalo, da so bile naše lanskoletne priprave na schnengensko evalvcijo uspesne," je v Varšavi za medije poudarila Melita Močnik, vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi.

Slovenski mejni policisti so se v preteklem letu uspešno vključevali tudi v vse oblike sodelovanja v okviru agencije Frontex. Gostili smo dve veliki skupni operaciji Neptune 2011 in Focal Points 2011, usposabljanje schengenskh evalvatorjev, dve delavnici za usposabljanje vodnikov službenih psov in usposabljanje mejnih policistov srednjega nivoja (MLO Course); v slednjega smo štirikrat napotili naše policiste. Prav tako je bilo v tujino na neposredno operativno delo npotenih preko trideset naših policistov.

V letu 2011 je slovensko državno mejo prestopilo kar 51.354.351 potnikov. Obravnavali smo 891 ilegalnih prehodov in 1.360 nedovoljenih vstopov na notranjih mejah.


Mejne zadeve in tujci


A uspešnost in profesionalnost mejnih policistov se ne merita le v številkah odkritih ilegalnih priseljencev ali odkritih kaznivih dejanj na meji, temveč morata biti prepoznavna tudi v njihovem odnosu do potnikov na mejnih prehodih oz. prebivalcev v obmejnem območju, saj delo policistov na meji in v postopkih s tujci zahteva profesionalen in človeški pristop. V slovenski policiji si bomo zato še naprej prizadevali tako za uspešno operativno delo kot tudi za krepitev dobrega odnosa mejnih policistov do slovenskih in tujih državljanov.