Sorodne objave

 

Sprejema pri predsedniku republike in vrhovnem poveljniku obrambnih sil dr. Danilu Türk, ki ga je ta danes, 31. maja 2012, priredil ob svetovnem dnevu pripadnikov mirovnih misij Organizacije združenih narodov ter vseh misij, ki potekajo s soglasjem OZN, sta se udeležila tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in državni sekretar mag. Robert Marolt, oba z najožjimi sodelavci, ter seveda policisti mirovniki.

IMG 0283

Prvi policist je bil napoten v misijo MAPE v Albanijo, in sicer leta 1997. Od takrat slovenska policija aktivno prispeva k skupnim prizadevanjem Evropske unije pri oblikovanju evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) in v mednarodnih civilnih misijah pod okriljem ZN, EU in OVSE. Do sedaj so slovenski policisti sodelovali v 14 misijah, trenutno pa v petih misijah (tj. EULEX Kosovo, EUPM Bosna in Hercegovina, OVSE Srbija in EUMM Gruzija ter EUPOL COPPS Palestina) deluje skupaj 20 policistk in policistov.

Število slovenskih policistov v MCM v primerjavi z drugimi državami ni zanemarljivo in je v številnih misijah povsem primerljivo s številom policistov, ki jih prispevajo po velikosti in razvitosti podobne evropske države. Zaradi strokovnosti, delavnosti in prevzemanja odgovornih nalog v misijah so slovenski policisti v njih zelo opazni in cenjeni.


Mednarodne civilne misije


Organizacija Združenih narodov je z resolucijo ZN 57/129 leta 2002 razglasila 29. maj za mednarodni dan pripadnikov mirovnih operacij ZN (International Day of United Nations Peacekeepers). Na ta dan je Varnostni svet leta 1948 ustanovil prvo mirovno operacijo ZN - UNTSO (UN Truce Supervision Organization).