Sorodne objave

 

Vodja Centra za forenzične preiskave v Generalni policijski upravi Franc Sablič je danes slovesno podaril 30 kosov zgodovinskega orožja Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Orožje, ki bo obogatilo muzejsko zbirko, je sprejel direktor muzeja Jože Dežman.

Gre za orožje iz druge svetovne vojne, pa tudi za starejše orožje iz drugih vojn in spopadov na slovenskem ozemlju, ki so ga policisti zasegli ali našli pri svojem delu. To so različne puške, revolverji, pištole ipd., ki zaradi svoje zgodovinske vrednosti ne bodo uničeni.

"Prepričan sem, da bo to orožje še obogatilo že tako bogato zbirko Muzeja novejše zgodovine Slovenije in da bomo v prihodnje še sodelovali," je ob predaji orožja dejal Franc Sablič. Direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jože Dežman pa se je policiji zahvalil za podarjeno orožje in poudaril, da "današnji dogodek pomeni priznanje vsem, ki se s tem področjem ukvarjamo, in dokazuje, da je vprašanje orožja za ljudi izjemno zanimivo."

IMG 3620

Z leve: predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija, vodja Centra za forenzične preiskave v Generalni policijski upravi Franc Sablič in direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jože Dežman

IMG 3542

Franc Sablič (levo) slovesno predaja orožja direktorju Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jožetu Dežmanu.


Zvočni posnetek izjave Franca Sabliča (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Jožeta Dežmana (mp3) 

IMG 3473 IMG 3671 IMG 3680


Policija centralno hrani vse zaseženo, najdeno in odvzeto orožje do pravnomočnosti kazenskih ali prekrškovnih postopkov. Posebna komisija, ki jo v skladu z Navodilom o ravnanju z izročenim, najdenim, zaseženim ali odvzetim orožjem imenuje notranji minister, po pravnomočno končanih postopkih vsako takšno orožje pregleda in oceni. Orožje, o katerem odloča, lahko razvrsti za prodajo, uničenje, podaritev, trajno zbirko in za operativne potrebe policije (če orožje ustreza predpisom, ki urejajo opremo policije).

IMG 3516

Več o klasifikaciji in tipih orožja je povedal višji kustos v Muzeju novejše zgodovine Slovenije Vanja Martinčič.


Pravna podlaga za ravnanje z zaseženim orožjem, strelivom in orožnimi listinami je 64. člen Zakona o orožju. Predpis, ki podrobneje ureja postopek z zaseženimi predmeti, pa je Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami. Določene predmete lahko komisija v skladu s to uredbo in predpisi o javnih financah podari državnim organom in organizacijam, zavodom, ustanovam in človekoljubnim organizacijam, če ti izkažejo, da predmete potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti.


64. člen Zakona o orožju:

Postopek z zaseženim orožjem, strelivom in orožnimi listinami

Z zaseženim orožjem se postopa v skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek oziroma postopek o prekršku.

Zasežene orožne listine se izročijo pristojnemu organu oziroma se ga o zasegu orožja obvesti, če je zaseženo samo orožje, za katero je izdana orožna listina.

Prepovedano orožje, odvzeto v postopku o prekršku ali kazenskem postopku, se lahko uniči, ali podari v javno korist, v skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek oziroma postopek o prekršku.

Dovoljeno orožje, odvzeto v postopku o prekršku ali kazenskem postopku, se lahko proda, uniči, podari v javno korist ali onesposobljeno vrne lastniku orožja, v skladu s predpisi, ki urejajo kazenski postopek oziroma postopek o prekršku.

Če je v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku izrečena stranska sankcija odvzema orožja oziroma streliva, odvzame pristojni organ osebi tudi orožno listino.


Orožje zgodovinske, umetniške oziroma znanstvene vrednosti lahko komisija izroči le po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za finance, in ministrstva, pristojnega za kulturo. Mnenje ni potrebno, če se orožje podarja državnemu muzeju. Avgusta je policija podarila 22 kosov orožja iz 1. svetovne vojne Kobariškemu muzeju, v zadnjih letih pa je muzejem podarila okoli že 50 kosov orožja.