Sorodne objave

 

Petnajstletnica delovanja je odlična priložnost, za opozarjanje nase. Republika Slovenija je z mednarodnim priznanjem in članstvom v mednarodnih in drugih organizacijah, kot so OZN, EU, NATO, OVSE, ZEU itd., prevzela dejavno vlogo v mednarodnih varnostnih strukturah in tako od leta 1997 tudi slovenska policija sodeluje v mednarodnih civilnih misijah pod okriljem različnih mednarodnih organizacij, ki na številnih kriznih območjih po svetu opravljajo pomembne naloge pri zagotavljanju varnosti in vzpostavitve demokratičnih institucij.

15letMCM1

Slovensko policijsko mirovništvo se je začelo leta 1997, ko je bil v mednarodno civilno misijo MAPE v Albaniji napoten prvi slovenski policist. Od takrat dalje se je stalno povečevalo število policistov, ki so sodelovali v civilnih misijah. Slovenska policija danes v enem letu sodeluje s približno 30 policisti mirovniki v vseh mednarodnih civilnih misijah, kjer smo prisotni.

Na začetku je bilo sodelovanje skromno in simbolično, a zelo pomembno zaradi pridobljenega znanja in izkušenj. Leta 2000 je bil v mednarodno civilno misijo UNMIK CIVPOL na Kosovu napoten največji slovenski policijski kontingent, ki je štel 15 policistov. Število policistov v misijah je v tem letu naraslo na 20 - tolikšno število napotenih policistov v tujino pa je zahtevalo ustrezno organizacijo in sistematičen pristop do tega področja policijskega dela.

Obseg del in nalog, povezanih s sodelovanjem v mednarodnih civilnih misijah, se je nenehno povečeval. Poleg sodelovanja v misijah pod okriljem mednarodnih organizacij je slovenska policija sodelovala še v dveh multilateralnih misijah pod vodstvom ZDA in začasne koalicijske oblasti v Afganistanu in Jordaniji.

Policija je doslej sodelovala v civilnih misijah:

 • MAPE (Multinational Advisory Police Element) Albanija,
 • UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) Vzhodni Timor,
 • UNMISET (United Nations Mission of Support in East Timor) Vzhodni Timor,
 • OSCE KPSS (Kosovo Police Service School) Kosovo,
 • OSCE SMMS (Spillover Monitor Mission to Skopje) Makedonija,
 • EUPM (European Union Police Mission) BiH,
 • UNMIK (United Nations Interim Administration Mission) Kosovo,
 • I PTM (International Police Training Mission) Afganistan in
 • JIPTC (Jordan International Police Training Center) Jordanija.


Trenutno pa z 19 policisti sodelujemo v misijah:

 • EULEX (European Union Rule of Law Mission) Kosovo (14),
 • EUMM (European Union Monitoring Mission) Gruzija (2),
 • EUPOL COPPS (European Union Police Mission in the Palestinian Territories) Palestina (2) in
 • OSCE Srbija (1).
15letMCM2 15letMCM3 15letMCM4

Kljub temu, da smo se v preteklosti večinoma udeleževali misij na območju Zahodnega Balkana, kjer smo s svojim poznavanjem zgodovine, kulture, mentalitete prebivalcev in jezika veliko pripomogli k prizadevanjem mednarodne skupnosti policistov za ustalitev razmer, pa bo v prihodnje verjetno treba razmisliti o večji udeležbi predvsem v državah Bližnjega vzhoda, saj je to območje v neposredni bližini Evropske unije in s tem tudi Republike Slovenije. Zaradi preprečevanja terorizma, nedovoljene trgovine z ljudmi, orožjem in drogami ter drugih oblik ogrožanja varnosti, ki zadevajo Slovenijo in Evropsko unijo, a tudi zaradi globalne varnosti, bo morala Slovenija razmisliti o napotitvipolicistov mirovnikov tudi na geografsko oddaljenejša območja, čeprav jih Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah ne uvršča v t. i. prvi interesni krog (Zahodni Balkan).

Zaradi tega je policija vzporedno s sodelovanjem v mednarodnih civilnih misijah razvijala organizacijo in sistem izbora, usposabljanja in napotitev policistov v misije ter reintegracijo policistov mirovnikov v domače delovno okolje. Od leta 1997 do danes smo veliko naredili.

Rastoče število policistov, ki sodelujejo v civilnih misijah, je bilo tudi vzrok, da se je povečal obseg nalog na področju izbora in priprav kandidatov, seveda pa je zahtevalo tudi neprestano nadgradnjo veljavnih programov usposabljanj. Policija danes uporablja osnovni program usposabljanja, ki je sinteza programov usposabljanja OZN, EU in OVSE, vsebinsko in metodološko pa velja za enega boljših v svetu. Sektor za mednarodne policijske operacije je leta 2010 prejel certifikat OZN za osnovno usposabljanje policistov mirovnikov, kar je bila velika pridobitev za celotno policijo. Treba je vedeti, da imajo v EU poleg Slovenije tak certifikat samo še Nemci in Švedi, imeli pa so ga tudi Hrvati. To seveda ne pomeni, da se razvoj na tem področju ne nadaljuje. Ravno nasprotno, osnovni program dopolnjujejo specialistična usposabljanja za področja, kjer se pokaže takšna potreba.

Do danes smo v policiji usposobili 204 policistov in policistk, od katerih je bilo  napotenih v tujino 255 (159 policistov in policistk po enkrat, 70 policistov in  policistk je sodelovalo v dveh, 22 policistov in policistk je sodelovalo v 3, 4 policisti pa so sodelovali v 4 različnih misijah).

Sodelovanje policistov v civilnih misijah je kompleksen proces, v katerem  številne strokovne službe ministrstva in policije sodelujejo pred napotitvijo policistov v tujino in ob njihovi vrnitvi v domovino oz. domače delovno in  življenjsko okolje. Izbor kadrov poteka v več stopnjah na podlagi razpisov in kriterijev, ki jih ti določajo.

Policija ima zakonsko podlago za sodelovanje v mednarodnih civilnih misijah v 19. členu Zakona o policiji ter v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, podrobneje pa izbor, usposabljanje, priprave in napotitev ureja Pravilnik o napotitvi javnih uslužbencev MNZ in organov v sestavi v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.

Slovenski policisti so v misijah cenjen in spoštovan kader, ki mu priznavajo visoko stopnjo strokovnosti.

Prizadevanje za mir je nujno, če želimo ohraniti civiliziranost - mir naj bo naša trajna vrednota in vsakdanja stvarnost, grozote vojn in njihove posledice naj nam bodo v opomin. Pred petnajstimi leti smo se začeli udejstvovati v začetniških misijah, medtem ko danes slovenski policisti opravljajo zahtevne naloge v sklopu kompleksnih operacij OZN in EU.

Hvala vsem policistkam in policistom, ki ste že in boste sodelovali v misijah, za vaš prispevek k večji regionalni in globalni varnosti.

15letMCM5 15letMCM6 15letMCM7

Besedilo: Allen Lorbek, Sektor za mednarodne policijske operacije SGDP GPU

Foto: Sektor za mednarodne policijske operacije SGDP GPU

Mednarodne civilne misije