Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Stanislav Veniger je danes, 13. februarja 2013, sprejel policista Anžeta Goluba, ki odhaja v mednarodno civilno misijo na Kosovo.

IMG 8102

 Z leve: vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije Vladimir Pocek, policist Anže Golub, generalni direktor policije Stanislav Veniger ter vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Suzana Ivanović


Anže Golub, policist Policijske postaje Ljubljana Šiška, bo z delom na Kosovu začel 17. februarja 2013, sekondiran pa bo na delovno mesto preiskovalca organiziranega kriminala, predvidoma v Prištini. Naloge v misiji Eulex bo opravljal eno leto.

Policist Golub bo tako v okviru svojih izkušenj na operativni ravni prispeval k implementaciji mandata misije, njenega koncepta operacij in operativnega plana, izvajal in koordiniral bo preiskave, pripravljal bo ustrezna poročila in skrbel za izmenjavo informacij ter izvajal druga potrebna opravila.

Slovenska policija, ki je v misiji Eulex na Kosovu prisotna že od 21. aprila 2008, trenutno sodeluje s trinajstimi (13) policisti. Slovenski policisti opravljajo naloge v Izvršnem policijskem oddelku, v okvir katerega spadajo specialna enota, enota za varovanje oseb, kriminalistično-obveščevalna enota, analitska služba ipd. Sodelujejo tudi pri preiskovanju organizirane kriminalitete, vojnih zločinov in v okviru oddelka za krepitev integritete policije.

Zavedajoč se zapletenosti t. i. kosovskega vprašanja je pričakovati, da delo mednarodne skupnosti na tem območju, tudi po razglasitvi kosovske samostojnosti, še dolgo ne bo končano, kar pomeni, da bo tudi slovenska policija še dolgo prisotna na Kosovu.


Mednarodne civilne misije