Sorodne objave

 

Gorenjski policisti smo tokrat izkoristili novo priložnost in v sodelovanju z Družbo za avtoceste Republike Slovenije izdelali prve štiri preventivne table, ki uporabnike avtocest opozarjajo na tatvine in jih pozivajo, naj vendarle poskrbijo za svojo varnost. Problematika premoženjske kriminalitete sicer posebej ne izstopa; ugotavljamo tudi, da so naše avtoceste in počivališča varna, toda previdnost ni nikoli odveč.

S2 zmPrizadevanje, oglaševanje in pozivanje k varnosti z idejnimi projekti, ki nastajajo v okviru policijskega dela, postaja vedno bolj pomembno. V zadnjih letih jih je bilo v policiji veliko, prav vsi pa svetujejo, kako vsak posameznik lahko poskrbi za varnost. Sicer pa je to, da policija pri opravljanju nalog izvaja preventivno dejavnost in pri tem sodeluje s posamezniki in skupnostmi, ena od pomembnejših policijskih nalog.

Gre za prve tovrstne table na naših počivališčih, postavljene pa so na obojestranskem počivališču Voklo na gorenjski avtocesti A2, po dve na vsakem počivališču. Lokacijo smo določili z družbo DARS, kot zasnovo pa smo pri oblikovanju končne podobe uporabili lanskoletne opozorilne policijske letake. 

Vsebina obvestilnih tabel je napisana v šestih jezikih držav - poleg slovenskega je vsebina prevedena še v angleški, nemški, italijanski, madžarski in hrvaški jezik - katerih voznike najpogosteje srečujemo na več kot 600 kilometrih avtocest v Sloveniji.


S4 zmUporabnike avtocest table obveščajo, naj:

  • med postanki preverijo okolico vozila,
  • vrednejših stvari ne puščajo na vidnih mestih in v vozilu,
  • vozila in predmetov v njem ne puščajo brez nadzora,
  • ko zapuščajo vozilo, zaprejo okna in zaklenejo vrata,
  • med spanjem v vozilu poskrbijo za varnost svojega premoženja.

To so tudi najpogostejše napake, ki jih počnejo vozniki in potniki na avtocestah in počivališčih, in jih posledično izkoriščajo tatovi. Ti na počivališčih najpogosteje zavajajo oškodovance in v trenutku, ko pritegnejo njihovo pozornost, skupaj s sostorilci ukradejo predmete iz vozila.

Še vedno se pojavljajo primeri, ko poskušajo tujci na počivališčih ob avtocestah pritegniti pozornost drugih udeležencev v prometu in jim v nadaljevanju prodati lažno blago, ali pa tako situacijo izkoristijo za to, da iz vozil odtujijo predmete, kot so torbice, denarnice, mobilni telefoni ipd. Prav tako poznamo primere, ko storilci na počivališču ali bencinskem servisu preluknjajo pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se kasneje, ko se oškodovanec nekaj kilometrov naprej na avtocesti ustavi zaradi izpraznjene pnevmatike, pripeljejo za njim in z izgovorom nudenja pomoči ukradejo predmete iz njegovega vozila. V nočnem času pa storilci izkoriščajo odsotnost voznikov osebnih ali tovornih vozil in vlamljajo ter si prilaščajo različne predmete. Ta kazniva dejanja storilci izvršujejo tudi v času, ko so vozniki počivali v svojih vozilih.

Običajno kazniva dejanja opravlja več storilcev hkrati, njihove naloge pa so pri tem razdeljene. Pogosto jih storijo tuji državljani, kot žrtve kaznivih dejanj pa se pojavljajo tako slovenski državljani kot tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo.

Zato svetujemo voznikom in potnikom, da pri postankih na avtocestnih počivališčih posvečajo ustrezno pozornost svojemu vozilu in tatovom ne dajejo priložnosti. Vozilo naj, v kolikor se oddaljijo od njega, zaklenejo, vrednejših predmetov, kot so prenosni računalniki, denarnice in telefoni, pa ne puščajo na vidnih mestih v vozilu. V primeru poskusa zaustavitve s strani neznanih oseb med vožnjo po avtocesti pa, že zaradi same prometne varnosti, tako zaustavljanje odsvetujemo.

 

Prizadevamo si še, da bi z družbo DARS v prihodnje s takimi tablami opremili vsa počivališča, najprej pa vsaj tista, za katera bomo ocenili, da so z vidika varnosti med bolj problematičnimi.

S1 zm

S3 zm