Sorodne objave

 

Predstavili smo rezultate enodnevnega poostrenega nadzora na avtocesti na območju Ljubljane in Gorenjske ter uspešnost dela avtocestne policije v prvih dveh mesecih.

20210810 120637

Rezultate enodnevnega nadzora je predstavil pomočnik vodje Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana Matija Mandelj, rezultate dela Uprave avtocestne policije v prvih dveh mesecih pa njen direktor Andrej Jurič.

V poostrenem nadzoru na avtocestnih povezavah na območju Ljubljane in Gorenjske ustavili in kontrolirali preko 100 tovornih vozil in avtobusov ter okoli 20 osebnih vozil

Kot je v današnji izjavi pojasnil pomočnik vodje Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana Matija Mandelj, so včeraj, 9. avgusta, policisti avtocestne policije skupaj z ljubljanskimi in gorenjskimi policisti, Specializirano enoto za nadzor prometa ter Specializirano enoto za nadzor državne meje izvedli poostren nadzor s poudarkom na kontroli tovornih vozil in avtobusov, prekoračitev hitrosti vožnje ter ostalih kršitev na avtocestnih povezavah na območju Ljubljane in Gorenjske. Nadzor so policist opravili skupaj s predstavniki Finančne uprave RS in Inšpekcije za cestni promet ter podjetjem Cestel.

Takšna oblika se je že v preteklosti izkazala za zelo uspešno pri zagotavljanju varnosti na avtocestnem križu. V tovrstnih nenapovedanih kratkotrajnih poostrenih nadzorih lahko uspešno odkrivamo hujše prekrške in tudi druga deviantna ravnanja. Usklajeno in vodeno delo več patrulj pomeni, da lahko v določenem obdobju opravimo nadzor nad večjim številom voznikov. V tem primeru voznikov tovornih vozil in avtobusov. V takšnih nadzorih pogosto sodelujejo tudi druge službe, ki izvedejo naloge iz svojih pristojnosti, kar pomeni celovit in enovit postopek, kjer se zoper hujše kršitelje ukrepa na več področjih. S tem nedvomno zagotavljamo večjo kvaliteto dela in posledično večjo varnost v prometu.

Ob včerajšnjem nadzoru so policisti na štirih različnih lokacijah na nadzornih točkah skupaj ustavili in kontrolirali preko 100 tovornih vozil in avtobusov ter okoli 20 osebnih vozil.

Ugotovljenih je bilo 7 prekoračitev hitrosti, ena vožnja pod vplivom alkohola voznika tovornega vozila, 10 kršitev v zvezi z obveznimi počitki in odmori, 4 tehnične pomanjkljivosti na tovornih vozilih, 5 nepravilno zavarovanih tovorov, 5 preobremenjenih vozil ter 15 drugih kršitev, ki so jih storili vozniki tovornih vozil.

Izločenih je bilo 9 tovornih vozil in izrečena ena prepoved nadaljnje vožnje, enemu vozniku pa je bilo odvzeto vozniško dovoljenje za 24 ur. Izdanih je bilo 32 plačilnih nalogov in izrečene 4 globe, ki so bile poravnane na kraju. Izrečenih je bilo 30 opozoril, zoper pravne osebe pa bo uvedenih 15 hitrih postopkov.

Poleg zgoraj navedenih kršitev sta bili tudi zaseženi dve vozili, in sicer po eno tovorno in osebno vozilo zaradi vožnje vozil brez veljavnih vozniških dovoljenj, zaradi česar bo zoper oba voznika podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Tovorno vozilo, ki je bilo zaseženo, ni bilo registrirano in je imelo na vozilu nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo temu vozilu. Ugotovljeni sta bili tudi kršitvi voženj izrednih prevozov brez dovoljenj (prekoračeni osni pritiski na izrednih prevozih), eno tovorno vozilo (štiriosno) pa je prekoračilo skupno maso za 30 odstotkov (dovoljeno po pravilniku 31 ton, izmerjena teža 40 ton) in osne pritiske za 40 odstotkov.

Ocenjujemo, da je takšna oblika dela uspešna, zato bomo s podobnimi nadzori nadaljevali tudi v prihodnje. Pomembno je, da pri skrbi za varnost sodelujejo tako različne enote policije kot tudi drug deležniki, ki izvajajo nadzor na področju prometa.

Rezultati dela avtocestne policije v prvih dveh mesecih so zelo dobri

Kot je dejal direktor Uprave avtocestne policije Andrej Jurič, je Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana (SEAP Ljubljana) skupaj z Upravo avtocestne policije v dveh mesecih od ustanovitve izvedla 11 poostrenih nadzorov na kontrolnih točkah avtocestnega križa, ki ga pokriva. Poostrene nadzore je izvedla v sodelovanju z drugimi enotami in službami (Sektorjem kriminalistične policije, Specializirano enoto za nadzor prometa, Specializirano enoto za nadzor državne meje, Policijsko postajo za izravnalne ukrepe, DARS in Finančno upravo RS).

Od tega je bilo izvedenih 6 nadzorov za zmanjšanje vožnje pod vplivom alkohola, v katerih je bilo z alkotestom preizkušenih 711 voznikov in ugotovljenih skupno 25 vinjenih voznikov (12x nad 0.52 mg/l alkohola v izdihanem zraku, 13x do 0.52 mg/l alkohola v izdihanem zraku), 4 vozniki so vozili pod vplivom prepovedanih drog, 2 osebi pa sta bili pridržani do iztreznitve. Med drugim smo obravnavali tujca, državljana Hrvaške, ki je vozil pod vplivom alkohola (vrednost 1.04 mg/l alkohola v izdihanem zraku). Odrejeno mu je bilo pridržanje, naslednji dan pa je bil sproveden takojšnji postopek na Okrajnem sodišču v Kočevju.

Enota je v sodelovanju s podjetjem Cestel opravila 3 nadzore nad ugotavljanjem preobremenjenosti vozil, kjer je bilo od 55 stehtanih tovornih vozil ugotovljeno, da jih je bilo 14 preobremenjenih. Od tega so bili izdani 4 plačilni nalogi, izrečenih je bilo 19 glob tujim državljanom, vseh 14 vozil pa je bilo izločenih iz prometa.

V nočnem času je SEAP Ljubljana opravila tudi dva kratkotrajna nadzora t. i. mirujočega prometa, ustavljanje in parkiranje tovornih vozil na odstavnih pasovih, zaviralnih in vključevalnih pasovih ter SOS nišah, ter pri tem ugotovila 9 nepravilno parkiranih vozil, 8 voznikom so bile na kraju izrečene globe, 1 voznik je bil opozorjen.

Poleg kratkotrajnih nadzorov je SEAP Ljubljana sodelovala tudi v dveh obdobnih akcijah GPU (hitrost in poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi). V teh nadzorih je bilo kontroliranih 120 voznikov tovornih vozil, ugotovljenih pa je bilo skupno kar 91 kršitev po različnih zakonskih predpisih. Vozniki so bili na kraju prekrška kaznovani, zoper pravne osebe pa sledijo ustrezni prekrškovni postopki. Posebej je treba poudariti, da je bilo od teh kršitev 24 tovornih vozil preobremenjenih, 16 voznikov tovornih vozil je prekoračilo dovoljeno hitrost, ugotovljeni sta bili 2 manipulaciji z AD-BLUE in 2 manipulaciji s tahografi, en voznik tovornega vozila je vozil pod vplivom alkohola, 24 tovornih vozil pa je bilo izločenih iz prometa.

"V sodelovanju z DARS bomo še naprej opravljali nenapovedane kratkotrajne nadzore s preusmeritvijo prometa na počivališča, ker se je ta oblika dela pokazala za zelo uspešno. Tak nadzor smo opravili 26. 7. 2021 med 22.30 in 00.30 uro naslednjega dne. Pri tem smo preizkusili 47 voznikov za ugotavljanje alkohola in ugotovili 3 voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola, zaradi suma vožnje pod vplivom mamil smo odredili 3 strokovne preglede, ki pa so jih vozniki odklonili. Izrekli smo 10 glob in izdali 7 plačilnih nalogov," je še dodal Jurič.

Policisti Oddelka za upravljanje prometa in meritve s samodejnimi merilnimi sistemi, ki deluje v Dragomlju, pa so od ustanovitve do 8. 7. 2021 ugotovili 588 prekoračitev hitrosti. Od navedenega števila je bilo v tujino poslano 173 plačilnih nalogov, državljanom RS pa 200 plačilnih nalogov. 215 zalotenih prehitrih voznikov pa so zaustavile patrulje na avtocestnem križu in zoper njih ustrezno ukrepale. Najvišji izmerjeni hitrosti na stacionarnem merilniku sta bili 239 km/h pri omejitvi 130 km/h in 230 km/h pri omejiti 100 km/h. Predpisana globa za takšno prekoračitev je 1.200 eur in stranska sankcija 9 kazenskih točk. Omenimo lahko še voznico, ki je poleg tega da je vozila prehitro (177km/h pri omejitvi 130 km/h), vozila tudi pod vplivom alkohola.

Kot je še dejal Jurič, navedene številke potrjujejo, da se na avtocesti dejansko pojavljajo dejavniki, ki lahko zmanjšujejo prometno varnost, in da je bila odločitev o ustanovitvi avtocestne policije pravilna. Ta bo vseskozi prisotna na avtocestnem križu.

Povezane vsebine

Uprava avtocestne policije