Sorodne objave

 

Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar se udeležuje mednarodne konference "Istanbulska konvencija - pomemben mejnik v zgodovini gibanja za pravice žensk", ki ta trenutek poteka v Ljubljani.

Na konferenci govorijo o problematiki umorov v intimnih partnerstvih in groženj v Sloveniji, o vplivu gospodarske in družbene situacije na ranljive skupine, predvsem pa na ženske, ki doživljajo nasilje. Izmenjujejo mnenja o pomenu ratifikacije in implementacije Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, t. i. Istanbulske konference, ter govorijo splošno o problematiki nasilja nad ženskami.

Organizator konference je Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, ki kot partnerska organizacija sodeluje v projektu z naslovom „Usklajena prizadevanja - K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“.


Vesna - živeti življenje brez nasilja

Pred praznikom žena strokovnjaki na Brdu spregovorili o nasilju v družini in nasilju nad ženskami (7. marec 2014)

O nesprejemljivosti nasilja moramo osveščati že najmlajše! (25. november 2013)