Sorodne objave

 

Komisija, ki jo je imenoval generalni direktor policije, je preverila dejstva in okoliščine, v katerih je policist Policijske postaje Litija med avgustovskim streljanjem v Litiji uporabil strelno orožje. Kot je komisija ocenila, je policist, ki je streljal na napadalca (ta je pred tem streljal na oba policista, pri čemer je enega ubil), strelno orožje uporabil zakonito in strokovno.

Generalni direktor policije komisije ni imenoval zaradi morebitnih sumov nepravilnosti pri uporabi prisilnih sredstev, temveč je šlo za standarden, zakonsko predpisan postopek, saj Zakon o nalogah in pooblastilih policije v drugem odstavku 133. člena določa, da generalni direktor policije komisijo imenuje, če policist uporabi strelno orožje ali s prisilnim sredstvom povzroči hudo telesno poškodbo, posebno hudo telesno poškodbo ali smrt.

Policista Policijske postaje Litija sta 22. avgusta 2014 med nadzorom prometa v Litiji zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov ustavila 26-letnika v osebnem vozilu. Ko je policist Damijan Kukovič pristopil k njegovemu vozilu, ga je 26-letnik nenadoma ustrelil v glavo, nato pa je poskušal ustreliti tudi drugega policista. Drugi policist je zavzel kritje za službenim vozilom in z ukazovanjem poskušal doseči, da bi storilec odvrgel orožje. 26-letnik se je začel vzvratno umikati proti svojemu vozilu, pri čemer je z orožjem ves čas aktivno meril proti policistu, nato pa se je usedel v svoje vozilo. Ko se mu je policist začel približevati z zadnje leve strani, je 26-letnik iz vozila usmeril svojo pištolo proti policistu in začel pritiskati na prožilec, vendar zaradi zastoja orožja do strela ni prišlo. Policist je takrat proti napadalcu izstrelil dva strela, nato pa je opazil ponovno proženje storilca, zato se je umaknil za službeno vozilo policije in od tam še devetkrat ustrelil proti njem, saj si je 26-letnik ves čas prizadeval, da bi ustrelil policista. Policist je 26-letnika zadel v telo, ta pa je hitro speljal s kraja in se zatekel domov po prvo pomoč.

Komisija je ocenila, da je šlo pri aktivnem merjenju v policista in poskusu proženja za napad na policista, kot ga določa drugi odstavek 96. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Komisija je ocenila tudi, da policist ni mogel drugače odvrniti napada nase, niti na druge osebe. Dejstvo, da 26-letnik ni upošteval ukazov policista, da odloži orožje in preneha z napadom, temveč je po neuspelih poskusih proženja poskušal odpraviti zastoj orožja, nedvomno kaže na to, da je nameraval orožje pripraviti za nadaljnjo uporabo ter nadaljevati z napadom tako na policista kot na druge osebe. Upravičeno je bilo namreč pričakovati, da bi ob prvem naslednjem stiku s policisti ravnal na enak način. To je predstavljalo pogoj za uporabo strelnega orožja tako na podlagi 1. alineje prvega odstavka 96. člena ZNPPol kot na podlagi 2. alineje prvega odstavka 96. člena istega zakona. Namero 26-letnika potrjuje tudi njegova kasnejša izjava, da bi ustrelil katerega koli policista, ki bi ga srečal.

Na podlagi vseh dejstev in okoliščin primera je komisija ocenila, da je policist strelno orožje uporabil zakonito in strokovno.