Če boste prejeli elektronsko sporočilo neznanih oseb, ki vam ponujajo zaposlitev, bodite previdni in jim ne posredujte svojih osebnih podatkov, življenjepisov in podobnih informacij!

V policiji smo bili namreč konec preteklega leta obveščeni o pojavu različnih elektronskih sporočil, ki so jih občani prejeli na svoje elektronske naslove in v katerih so predstavljene nenavadne ponudbe za zaposlitve.

UporabaElektronskePostePonudniki se v elektronskih sporočilih ne predstavijo, v ponudbah navajajo nepreverljive podatke o poslovnih priložnostih, za katere iščejo nove delavce, in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prosilci zaposlitve. Poleg tega še zahtevajo, da jim morajo iskalci zaposlitve posredovati svoje življenjepise na v ponudbah navedene elektronske naslove.

NeznanaIdentitetaPosiljateljev Glede na dejstvo, da ponudnikov zaposlitev ni mogoče identificirati, v elektronskih sporočilih pa zahtevajo posredovanje življenjepisov potencialnih kandidatov, občane ponovno opozarjamo, naj bodo previdni pri posredovanju svojih osebnih podatkov na nepreverljive naslove oz. neznanim osebam, saj lahko te osebe njihove osebne podatke zlorabijo.

 

Varni na internetu (brošura)
BrosuraVarniNaInternetu