Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Marjan Fank je pretekli petek sprejel policiste, ki bodo napoteni na delo v mednarodne misije na Kosovo in v Palestino.

Na zadnjih dveh pozivih k sodelovanju v mednarodnih civilnih misijah EULEX Kosovo in COPPS Palestina je bilo doslej izbranih šest slovenskih policistov. Pet jih odhaja v misijo EULEX Kosovo, eden pa v misijo COPPS Palestina.

179

Misija EULEX na Kosovu

Mednarodna civilna misija EULEX Kosovo deluje od leta 2008, ko je nasledila misijo OZN UNMIK. Trenutno je to njena največja misija, saj v njej sodeluje večina držav članic EU in 5 tretjih držav. Junija 2014 je bil sprejet novi operativni načrt misije, ki definira njeno strukturo do zaključka mandata junija 2016.

Cilja misije, ki jo vodi italijanski diplomat Gabriele Meucci, sta še vedno pomoč in podpora kosovskim institucijam pri izgradnji vladavine prava, predvsem na področjih policije, pravosodja in carine. Misija razvija in krepi neodvisen in multietnični pravosodni sistem, multietnično policijo in carinsko službo, skladno z mednarodno priznanimi standardi in najboljšimi praksami EU.

Slovenska policija, ki je v tej misiji prisotna že od njenega začetka leta 2008, v njej trenutno sodeluje z desetimi policisti. Skupaj z Allenom Lorbkom, Damjanom Potparičem, Andrejem Cedilnikom, Boštjanom Ivančičem in Laro Kaiser jih bo torej petnajst, vendar v februarju 2015 eden zaključi svoj mandat.

Allen Lorbek, ki je v policiji zaposlen od leta 1994 bo v misiji EULEX zasedel delovno mesto preiskovalca hujših kaznivih dejanj (Serious Crime Investigator). To je njegovo sodelovanje v že tretji misiji.

Enako delovno mesto bo zasedel tudi Andrej Cedilnik, ki je v policiji zaposlen od leta 1988 in tudi zanj je to že tretja misija. Oba bosta z delom začela 31. januarja 2015.

Na svojo prvo misijo odhaja Boštjan Ivančič, zasedel pa bo delovno mesto kot pripadnik Specialne enote (SWAT Operator). V policiji je zaposlen od leta 2001.

Na delovno mesto svetovalec namestnika vodje regije (Regional Adviser to Deputy Regional Commander) odhaja Damjan Potparič. V policiji je zaposlen od leta 1993 je pa to njegova prva misija.

Na svojo prvo misijo pa odhaja tudi Lara Kaiser, ki je v policiji zaposlena od leta 2004. Delo bo opravljala v mobilni enoti mejne policije (Border Police Mobile Monitor).

180

183

Misija EUPOL COPPS v Palestini

Misija se ukvarja s pomočjo Palestinski policiji na območju Zahodnega brega. V teoriji je mentorsko svetovalnega značaja, v praksi pa, za razliko od drugih tovrstih misij njeni pripadniki v glavnem pripravljajo in izvajajo projekte na področju izobraževanja ter finančne in logistične podpore palestinski policiji, predvsem s koordiniranjem tokov mednarodne pomoči.

Slovenija v tej misiji sodeluje od leta 2012 s po dvema policistoma. V letu 2012 je bila na pobudo in v organizaciji slovenskega policista v tej misiji v Sloveniji pri MNZ na študijskem obisku delegacija devetih višjih policijskih častnikov palestinske policije, katerim sta bili predstavljeni področji »V skupnost usmerjenega policijskega dela« in »Kodeksa policijske etike«. Naš sedanji predstavnik v tej misiji Robert Mohorič je tam sam že od maja 2014.

Letos na delo v to misijo odhaja Zlatko Fišer, ki je v policiji zaposlen od leta 1989. Zasedel bo delovno mesto policijskega svetovalca (Police Adviser), je pa to zanj že četrta misija.

Fank je poudaril pomembnost mednarodnega udejstvovanja slovenskih policistk in policistov in krepitev ugleda slovenske policije v strokovnih krogih ter vsem zaželel uspešno delo v misiji.

185