Sorodne objave

 

Radikalna Ljubljana preko Facebook omrežja objavlja sporočilo, da se bo današnjega protestnega shoda "Slovenija zavaruj meje" udeležilo tudi za pet avtomobilov policistov, in v podkrepitev te navedbe objavlja pismo "anonimnega" policista.

Četudi razumemo stisko policistov in imajo predstavniki policije kot posamezniki seveda pravico do lastnega mnenja kot tudi udejstvovanja v svojem prostem času, pa se od njih, skladno s Kodeksom policijske etike, pričakuje, da tako pri opravljanju svojega dela kot v zasebnem življenju varujejo lasten ugled in ugled policijske organizacije.  

Ne moremo potrditi, da je avtor izpostavljenega zapisa v resnici policist. Policija kot institucija se zato od navedb in današnjega shoda odločno distancira in obenem pojasnjuje, da bi zapis, v kolikor bi se izkazalo, da je njegov avtor v resnici policist, pomenil kršitev določb o obveščanju javnosti, ki v 34. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji jasno določa, kaj so vsebine obveščanja policije kot tudi, kdo jih lahko podaja. Skladno z usmeritvami za delo policije na področju odnosov z javnostmi pa prav tako ni dopustno, da informacije, komentarje, fotografije itd., ki so povezani z delom policije, objavljajo posamezniki v policiji na način, da ustvarjajo vtis, da gre za uradne informacije in stališča institucije.

V zvezi z izpostavljenim shodom pojasnjujemo še, da Policijska uprava Ljubljana do tega trenutka ni prejela prijave samega dogodka. Policija bo - kot je običajno v takih primerih - skladno z veljavno zakonodajo poskrbela za varnost udeležencev in ostalih ter njihovega premoženja.