Sorodne objave

 

Policija je seznanjena z informacijami o načrtovanem javnem shodu (Konvoj svobode Slovenije), ki naj bi potekal jutri, 5. februarja 2022, v Ljubljani. Poleg tega obstaja velika možnost širjenja shoda na različne lokacije po Sloveniji, predvsem po cestnem križu. Posebnost tega shoda je, da bo potekal na javnih cestah, udeleženci pa se bodo vozili z različnimi motornimi vozili. Shod doslej ni bil prijavljen, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence shodov to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa.

Policisti vse morebitne udeležence napovedanega shoda ponovno pozivamo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prizoriščih in cestnih relacijah, kjer bodo potekale aktivnosti, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.

Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območje shoda bo video-nadzorovano. Opozarjamo, da na shod ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje).

Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci takoj prenehati z aktivnostmi, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda.

V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujemo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. večji zastoj prometa na izpostavljenih mestih). V takšnih primerih jim priporočamo, naj s svojim vozilom odpeljejo mimo in se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru, predvsem pa pretočnosti prometa in tako odpravi vseh vrst ogrožanj.

Še enkrat pozivamo, naj udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Med drugim je treba razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi.

Ob morebitni zaznavi kaznivih ravnanj, napadov na policiste, ogrožanja življenja ljudi in premoženja pozivamo vse morebitne udeležence shoda, da dejanja in storilce naznanijo policistom.

Protesti na cestah, ki niso izvedeni skladno z dovoljenjem upravne enote in si organizator za izvedbo ni pridobil ustreznega elaborata za zapore cest, po katerih bo shod potekal, pomenijo povečana tveganja za udeležence prometa, v primerih oviranja prometa povzročajo gospodarsko škodo in motijo načrtovane poti udeležencev prometa. Za varovanje neprijavljenih protestov na cesti s povečanim tveganjem policija aktivira številne resurse, kar povzroča obremenitve varnostnega sistema ter s tem povečane stroške, ki jih bo policija terjala od organizatorjev neprijavljenega shoda.

Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zato organizatorje pozivamo, naj shode prijavijo, udeležence pa pozivamo, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno, v dobrobit vseh, ki se v tistem času nahajajo na cesti.