Sorodne objave

 

Ob 5. obletnici svoje ustanovitve je agencija Frontex jutrišnji dan, 25. maj, razglasila za Dan evropskih mejnih policistov. Dogodek je namenjen krepitvi in izboljšanju prepoznavnosti skupnosti več kot 400.000 evropskih mejnih policistov, kamor sodi tudi skoraj tretjina vseh zaposlenih v slovenski policiji, zato se praznovanju pridružujemo tudi v Sloveniji.

Praznovanje bo vsako leto organizirano v drugi državi članici in bo tematsko pokrivalo različna področja integriranega upravljanja zunanjih evropskih meja. Letos bo potekalo v Varšavi na Poljskem, kjer se bo ves teden odvijala vrsta delovnih in predstavitvenih aktivnosti, s katerimi želi agencija Frontex javnosti predstaviti poslanstvo in delo mejnih policistov v Evropi, povečati in izboljšati medsebojno sodelovanje ter omogočiti izmenjavo najboljših praks.

Osrednja prireditev bo konferenca o prihodnosti upravljanja meja v Evropi in vlogi agencije Frontex. Konferenco bo spremljalo tudi več strokovnih aktivnosti: mednarodna konferenca mejnih policij, zasedanja delovnih teles agencije s področja analize tveganja, nabora osebja in opreme, usposabljanja itd. Med vabljenimi gosti so ministri predsedujoče države EU, komisarji, visoki predstavniki EU, vodje odborov evropskega parlamenta, direktorji EU agencij, nacionalni člani delovnih teles agencije in nacionalni koordinatorji držav članic. Konference in spremljajočih aktivnosti se bodo udeležili tudi predstavniki slovenske policije.

***

25. maja 2005 je prvič zasedal upravni odbor agencije Frontex, ki v skladu s svojim mandatom skrbi za intenzivno sodelovanje držav članic in medsebojno pomoč ter uveljavljanje vse višjih standardov pri nadzoru zunanje meje. Osnovno poslanstvo te agencije, tj. okrepiti sodelovanje med državami članicami pri nadzoru zunanje meje, je prepoznano in priznano tudi v vsakdanjem delu slovenskih policistov. Veliko naših policistov je bilo že vključenih v razne oblike usposabljanja, ki ga je organizirala agencija, redno gostimo tuje policiste v skupnih operacijah na naši zunanji meji, vsako leto se več deset slovenskih policistk in policistov aktivno vključuje v delo na zunanji meji na kopnem, na morju in na letališčih v drugih državah, sodelujemo pri skupnih letih za odstranjevanje tujcev iz Evrope.

Nedvomno je delo mejne policije od vseh policijskih aktivnosti najbolj "evropeizirano", mejne policije pa so tudi svojevrstni glasniki ideje evropskega združevanja. Že osnovna filozofija, da mejne policije skoraj 30 držav mejno kontrolo opravljajo v imenu vseh držav članic, da neposredno izvajajo evropsko zakonodajo, da opravljajo mejno kontrolo po enakih standardih in predpisih, da uporabljajo skupen schengenski informacijski sistem, da se nabava potrebne opreme financira iz "bruseljske" blagajne, pa tudi, da njihovo delo občasno ocenjujejo tudi strokovnjaki iz drugih članic in institucij EU, daje mejnim policijam posebno, "evropsko" noto.

Vloga mejnih policij v Evropski uniji ni le nadzor nad prehajanjem zunanje meje ter preprečevanje nedovoljenih migracij in drugih oblik kriminalnih dejanj, ampak postaja vse bolj prepoznana kot ključna pri zagotavljanju miru in varnosti na velikem območju svobodnega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala. Brez profesionalnega dela več tisoč (mejnih) policistov širom Evrope gotovo ne bi bilo možno to, kar je postalo že samoumevno: da lahko svobodno brez mejne kontrole potujemo v druge članice unije, da gospodarstvo svoje izdelke brez težav dostavlja kupcem na drug konec Evrope.

Slovenska mejna policija je enakovreden, spoštovan in ugleden član družine evropskih mejnih policij, in to po zaslugi strokovnega in predanega dela vseh njenih pripadnikov, od Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije, inšpektorjev in starešin na upravah in policijskih postajah, vodij izmen, policistov kontrolorjev in nadzornikov, pa do kolegov v t. i. spremljajočih dejavnostih, kot so usposabljanje, vračanje tujcev, zagotavljanje delovanja informacijskega sistema itd. A uspešnost in profesionalnost mejnih policistov se ne merita le v številkah odkritih ilegalnih priseljencev ali odkritih kaznivih dejanj na meji, temveč morata biti prepoznavna tudi v njihovem odnosu do potnikov na mejnih prehodih oz. prebivalcev v obmejnem območju. V slovenski policiji si bomo zato prizadevali, da ta odnos še izboljšamo.


Agencija Frontex - Agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije

 Mejne zadeve in tujci