Sorodne objave

 

EUPM (European Union Police Mission) je skupaj z Unsko-Sanskim kantonom med 13. in 16. julijem v Bihaču pripravila kulturni festival Koltan. Glavno sporočilo tega druženja pod sloganom Dihaj drugače (napis na majicah: Diši drugačije) je bilo usmerjeno proti uporabi in preprodaji prepovedanih drog.

eupm koltan1 mFestival, ki se ga je udeležilo veliko število mladih iz celotne Bosne in Hercegovine, je bil za EUPM in lokalno policijo izvrstna priložnost za približevanje prebivalstvu, zlasti mlajši populaciji. Mladim so bile predstavljene različne vrste prepovedanih drog, njihovo delovanje in škodljive posledice njihovega uživanja. 

Lokalna policija je poleg razdeljevanja preventivnega gradiva v svojih predstavitvah poudarjala predvsem, kako se je mogoče zavarovati oz. kako lahko starši zaščitijo svoje otroke pred nevarnostjo mamil.

eupm koltan2 mBosna in Hercegovina je poznana kot tranzitna država za prepovedane droge, poleg tega pa je čedalje pogosteje opaziti tako povečano pridelavo drog kot tudi njihovo prodajo in uživanje, zlasti med mladimi, zato je nujna intenzivna in konstantna preventivna dejavnost. Lokalni policiji v boju proti drogam tako pomaga tudi EUPM. Trenutno sodeluje pri implementaciji programa, s katerim bi v Bosni in Hercegovini vzpostavili Nacionalni akcijski načrt za boj proti drogam.

eupm koltan3 m

 

 

Vir: spletna stran EUPM