V sklopu programa Neon, Varni brez nasilja, je 22. maja 2019 devet dijakov iz Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana obiskalo Specialno enoto v Ljubljani, kjer sta jih sprejela njen poveljnik Damjan Žagar ter eden od njihovih inštruktorjev. Dijaki so namreč nagrajenci videonatečaja za mlade Reci ne nasilju.

IMG 7464

Isa institut, ki je izvajalec tega projekta, je za dijake organiziral obisk Specialne enote, kamor so prišli v spremstvu strokovne sodelavke Jerneje Šibilja.

IMG 7478

Osnovni namen projekta Varni brez nasilja je prispevati h krepitvi primarne preventive kot enega ključnih dejavnikov za zaščito otrok in mladostnikov pred spolnim nasiljem in nasiljem med vrstniki. Izkušnje spolnega nasilja in nasilja med vrstniki so žal realnost za velik delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje. Projekt se izvaja dolgoročno in je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje. Več o projektu Neon lahko preberete na tej povezavi.

Nagrajen video je vreden ogleda, saj so dijaki nazorno prikazali realne situacije medvrstniškega nasilja. Videoposnetek je dostopen na tej povezavi.

V uvodnem nagovoru je poveljnik Specialne enote Damjan Žagar pozdravil dijake ter pohvalil njihovo prizadevanje za osveščanje o problematiki nasilja. V nadaljevanju pa je eden od inštruktorjev Specialne enote dijakom predstavil način delovanja enote in njene posebnosti. Med drugim so si ogledali tudi predstavitvena filma, ki sta prikazovala razne situacijske vaje in sta vzbudila veliko zanimanja med dijaki. Kar nekaj časa je bilo namenjenega vprašanjem o samem delu enote, dijake pa so zanimali tudi pogoji za sprejem v Specialno enoto, ki so izjemno zahtevni.

Na koncu srečanja smo naredili še skupinsko fotografijo.

IMG 7514