Sorodne objave

 

Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije mag. Rajko Kozmelj se je 10. in 11. julija 2008 udeležil dvodnevnega zasedanja razširjene trojke delovne skupine šefov evropskih policij (European Police Chiefs' Task Force - EPCTF) v Parizu. Srečanja se je iz slovenske policije poleg njega udeležil še Marjan Farič iz Podporne enote EPCTF s sedežem v Haagu.

Na tokratnem zasedanju razširjene trojke EPCTF, ki je letos prvič potekalo pod francoskim predsedstvom Svetu EU, je slovenska delegacija podprla nove predlagane metode dela v EPCTF. Strinjala se je tudi z ugotovitvami francoskega predsedstva, da mora EPCTF vzpostaviti ključno koordinacijsko vlogo, ter predlagala vnovični začetek razprave o možnih pravnih vplivih in posledicah nove Lizbonske pogodbe na prihodnjo vlogo delovne skupine šefov policij.

Mag. Rajko Kozmelj je na srečanju predstavil nekaj najpomembnejših dosežkov slovenskega predsedovanja EPCTF: "Predvsem smo se zavezali, da bomo nadaljevali in zaključili program osemnajstmesečnega dela predsedujočega tria, ki ga je začela Nemčija in nadaljevala Portugalska. Med glavnimi cilji slovenskega predsedstva so bili uresničevanje določil Haaškega programa, akcijskih načrtov Sveta in Komisije za implementacijo Haaškega programa, strategij na področju pravosodja in notranjih zadev ter akcijskih načrtov EU za boj proti terorizmu in prepovedanim drogam. Pri tem smo zhajali iz ugotovitev OCTA 2008 ter ugotovitev, usmeritev in sklepov Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve."

Kot je poudaril Kozmelj, je slovensko predsedstvo v tesnem sodelovanju s Centrom SECI in Europolom pripravilo vse za izdelavo Ocene ogroženosti za organizirano kriminaliteto v jugovzhodni Evropi, podprlo intenzivnejšo izrabo Europolovega informacijskega sistema (IS) in pospešilo razpravo o vplivu novih tehnologij na policijsko delo. "Na pobudo Slovenskega predsedstva je bila delovni skupini EPCTF predstavljena tudi implementacija akcijskega načrta EU za boj proti terorizmu," je še dejal Kozmelj.

Zasedanja v Parizu so se udeležili šefi policij oz. njihovi namestniki iz držav, ki so Svetu EU predsedovale pred Francijo (Slovenija, Nemčija in Portugalska), oz. držav, ki bodo prevzele predsedovanje za Francijo (Češka in Švedska). Srečanja so se udeležili še predstavniki Europola, Generalnega sekretariata Sveta EU in predstavnik Evropske komisije.

jul14 EPCTF Pariz