Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

O reviji Navodila avtorjem  


 

RKK-arhiv

ARHIV

2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002


2001


2000


2000-2009  - Desetletno avtorsko kazalo 

2000-2009  - Desetletno stvarno kazalo 


V začetku leta 1959 se je revija Kriminalistična služba, ki je začela izhajati leta 1950, preimenovala v Revijo za kriminalistiko in kriminologijo. Njeno preimenovanje so v uredništvu pospremili z naslednjimi besedami:

V deseto leto"Revija Kriminalistična služba stopa v deseto leto svojega izhajanja. V tem času je doživela pomemben razvoj. Iz prvotne revije, ki je obravnavala predvsem konkretne primere iz kriminalistične prakse in ob njih učila naše organe, se je v zadnjih treh letih razvila v znanstveno kriminološko in kriminalistično glasilo. Ne zapira se več le v krog naših uslužbencev, marveč je dostopna vsem, ki se zanimajo za kriminološke probleme. Zato njen naslov ni več ustrezal sedanji razvojni stopnji, vsebini in namenu revije. Odločili smo se, da revija prevzame dosedanji podnaslov. Odslej se bo torej imenovala Revija za kriminalistiko in kriminologijo. S tem smo hoteli obdržati tudi kontinuiteto revije in bo označevanje letnikov teklo naprej. Še nadalje si bomo prizadevali, da bi krog naših sodelavcev čim bolj razširili in da bi naše bralce seznanjali z domačimi ter tujimi kriminološkimi in kriminalističnimi dosežki. Naše delo bomo nadaljevali v zavesti, da s tem prispevamo k razvoju naše še mlade kriminološke znanosti in k njeni afirmaciji doma in v svetu." (iz Revije za kriminalistiko in kriminologijo, št. 1, letnik 10, leto 1959)

RKK-arhiv s