Sorodne objave

 

Slovenska policija je med 15. in 17. aprilom 2008 v Ljubljani organizirala srečanje Delovne skupine evropskih strokovnjakov za strelno orožje v Evropski uniji (European Firearms Experts Working Group - EFE).

Slovensko policijo sta na zasedanju predstavljala Bruno Blažina in Matjaž Vidic, oba iz Sektorja za organizirani kriminal v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Plenarnega zasedanja so se udeležili strokovnjaki - predstavniki držav članic EU, Europola, Evropske Komisije in Hrvaške kot pridružene članice EU.

080418 EFE zasedanje

Slovenska policija sodeluje v delovni skupini evropskih strokovnjakov za strelno orožje že od leta 2000, ko je bila na predlog Avstrije povabljena kot opazovalka in soudeleženka pri skupnem nadzoru nad ilegalnim prometom z orožjem v okviru akcije ARROW. Ob vstopu v EU leta 2004 pa je bila Slovenija tudi polnopravno sprejeta v delovno skupino EFE.

EFE deluje v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja v EU. Zaradi geostrateškega položaja Slovenije in predvsem dobrih izkušenj tujih varnostnih organov s slovensko policijo na tem področju je bila Slovenija 1. januarja 2007 povabljena v ožje vodstvo te skupine, t. i. forerunners skupino. Ožja skupina, ki je gonilna sila organizacije, sestavlja načrte dela in določa smeri razvoja na tem področju, ki jih nato organom in telesom v EU predlaga EFE. Ožjo skupino sestavljajo poleg predstavnikov Slovenije še predstavniki Finske, Nizozemske, Nemčije, Avstrije, Belgije, Velike Britanije in Europola.

Na sestanku so strokovnjaki delovne skupine izmenjali informacije o novih načinih storitve kaznivih dejanj, povezanih z orožjem, in predlagali skupne akcije v evropskem prostoru. Med drugim naj bi države članice letos izvedle tudi skupno akcijo preprečevanja tihotapljenja orožja z območja Zahodnega Balkana v EU. Akcijo naj bi v drugi polovici leta organizirala in koordinirala Francija, ki bo julija prevzela predsedovanje Svetu EU.

Cilj delovne skupine je organizirati skupne koordinirane akcije v EU za boj proti oboroževanju in ilegalni trgovini z orožjem. Pri tem si skupina prizadeva vplivati na spremembe evropske zakonodaje na tem področju ter okrepiti izmenjavo informacij in dobre prakse.