Sorodne objave

 

Namestnik generalnega direktorja policije mag. Karol Turk je danes, 12. junija 2012, sprejel policistko, ki čez nekaj dni za eno leto odhaja na delo v misijo EULEX na Kosovo.

IMG 4295 obd zm

 Z leve: vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije Vladimir Pocek, policistka Mojca Vrh Žgur in namestnik generalnega direktorja policije mag. Karol Turk.

 

Mojca Vrh Žgur iz Policijske postaje Postojna (Policijska uprava Koper) v mednarodno civilno misijo odhaja prvič. Osnovno usposabljanje za tovrstno delo je opravila v začetku leta na Švedskem. Njeno delo bo s področja organiziranega kriminala.

Na ta način tudi slovenska policija sledi načelom enakopravne zastopanosti spolov v mednarodnih civilnih misijah, kar je opredeljeno tudi v akcijskem načrtu Republike Slovenije za izvajanje resolucij Varnostnega sveta OZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti v obdobju 2010 - 2015.

 *****

Slovenska policija v misiji EULEX na Kosovu sodeluje od 21. aprila 2008, trenutno s štirinajstimi policisti, ki opravljajo naloge v t. i. izvršilnem oddelku misije in v okviru oddelka za krepitev integritete policije. Gre za opravljanje nalog v specialni enoti, v kriminalistično obveščevalni enoti, v analitski službi ter pri preiskovanju organizirane kriminalitete in vojnih zločinov. Zavedajoč se obširnosti t. i. kosovskega vprašanja, je gotovo pričakovati, da delo mednarodne skupnosti na tem območju verjetno še dolgo ne bo končano, to pa pomeni, da bo tako dolgo na Kosovu prisotna tudi slovenska policija.

Cilj misije EULEX, ki je bila ustanovljena leta 2008, je pomoč in podpora kosovskim institucijam pri izgradnji vladavine prava, konkretno na področjih policije, pravosodja in carine. Misija razvija in krepi neodvisen in večetničen pravosodni sistem ter večetnično policijo in carinsko službo.


Sodelovanje v mednarodnih civilnih misijah