Sorodne objave

 

Slovenska policista Gregor Hodnik in Robert Urek od 7. maja 2012 službujeta na Bližnjem vzhodu, kjer opravljata naloge v okviru v mednarodne civilne misije EUPOL COPPS. Njuno delo je bilo prepoznano kot izjemno kvalitetno in visoko profesionalno, zato sta 29. junija 2012 oba prejela tudi medalji.

Bližnji vzhod je zaradi arabsko/palestinsko-izraelskega konflikta že več kot šestdeset let eno varnostno najbolj problematičnih območij na svetu. Mednarodna skupnost si že od samega nastanka konflikta prizadeva za stabilizacijo razmer v tem delu sveta ter vzpostavitev trajnega miru in varnosti. V zadnjih dveh desetletjih se je v tovrstna prizadevanja mednarodne skupnosti aktivno vključila tudi Evropska unija. Njeno angažiranje zajema celoten spekter aktivnosti, od političnih, razvojnih, pa vse do varnostnih. V okviru slednjih je Evropski svet novembra 2005 vzpostavil policijsko misijo EUPOL COPPS, katere poslanstvo je usposabljanje palestinskih varnostnih struktur, s poudarkom na palestinski policiji.

28052012872

Sedež misije EUPOL COPPS v Ramali


V to misijo sta bila 7. maja 2012 kot prvi kontingent slovenskih policistov napotena tudi policista Gregor Hodnik in Robert Urek. Ob prihodu v misijo sta oba slovenska policista morala najprej opraviti uvodno usposabljanje, ki je namenjeno vsem pripadnikom ob začetku dela (t. i. induction training). Pri tem so se predhodne priprave na njun odhod, opravljene še v domovini, izkazale kot zelo koristne in tudi neposredno uporabne.

DSC 0013

 Z leve: Robert Urek, Jurij Rifelj in Gregor Hodnik


Naloge, ki jih opravljata slovenska policista v EUPOL COPPS so vsebinsko zahtevne, saj morata upoštevati organizacijsko strukturo palestinske civilne policije, njihove potrebe po usposabljanju oz. opremljanju, pa tudi omejitve pri njihovem delu.

V prvih dneh dela na Zahodnem bregu je obema policistoma, v okviru svojih možnosti, nudil pomoč tudi Jurij Rifelj, vodja Predstavniške pisarne Republike Slovenije pri Palestinski upravi. 23. maja 2012 se je z obema policistoma srečala tudi slovenska veleposlanica v Izraelu Alenka Suhadolnik.

Kot sta poudarila policista, so predvsem prvi dnevi na Bližnjem vzhodu hitro tekli, saj sta spoznavala novo delovno okolje, sodelavcev ter predstavnikov palestinske civilne policije.

Delo misije je izrazito projektno naravnano in unikatno v primerjavi z drugimi misijami, kjer so do sedaj delovali slovenski policisti. Že samo ime misije EUPOL COPPS (Coordinating Office for Palestinian Police Support) govori o njenem namenu, tj. naravnanosti v koordinacijsko vlogo za pomoč lokalnim partnerjem. Pri tem je velik poudarek usmerjen v prepoznavanje in realizacijo potreb palestinske civilne policije. Projekti so izvedbeno gledano različno zasnovani, odvisno od obsega, vsebine in predvidenih finančnih stroškov.

Misija je razdeljena v tri glavne sklope:

  • sekcija za vladavino prava;
  • sekcija za policijsko svetovanje (kjer sta oba slovenska policista) in
  • programska sekcija.

Trenutno je zaposlenih približno 50 mednarodnih strokovnjakov (iz 18 držav EU ter Kanade) in približno 40 lokalnih predstavnikov, ki opravljajo delo strokovnega osebja (prevajanje, administrativno-finančne zadeve, varnostniki, vozniki oz. vzdrževalci).

Navkljub relativno kratkemu času, ko sta oba policista opravljala naloge v EUPOL COPPS, je bilo njuno delo prepoznano kot izjemno kvalitetno in visoko profesionalno, zato sta 29. junija 2012 oba prejela medalji.

1

Robert Urek ob prejemu medalje

2

Gregor Hodnik ob prejemu medalje


Pred obema policistoma je v prihajajočih mesecih polno izzivov, s katerimi se bosta neposredno srečevala pri svojem delu, kot tudi bivanju na območju Bližnjega vzhoda.


Mednarodne civilne misije