Sorodne objave

 

Namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar je danes, 17. septembra 2012, sprejela policistko in policista, ki za leto dni odhajata na Kosovo, kjer bosta delala v okviru misije EULEX.

IMG 9176

Z leve: Jelka Kozole, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, Matjaž Mravljak in vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije Vladimir Pocek


Jelka Kozole iz Postaje mejne policije Dobova na Policijski upravi Novo mesto je osnovno usposabljanje za delo v mirovnih misijah uspešno zaključila aprila letos; na delo v misijo tako odhaja prvič.

Matjaž Mravljak iz Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi je v okviru iste misiji na Kosovu že bil, in sicer med letoma 2010 in 2011.

***

Slovenska policija v misiji EULEX na Kosovu sodeluje od 21. aprila 2008, trenutno s štirinajstimi policisti, ki opravljajo naloge v t. i. izvršilnem oddelku misije in v okviru oddelka za krepitev integritete policije. Gre za opravljanje nalog v operativno komunikacijskem centru, pri varovanju meje, v specialni enoti, enoti za varovanje oseb, kriminalistično obveščevalni enoti,  analitski službi, pri preiskovanju organizirane kriminalitete in vojnih zločinov.

Misija, ki je trenutno v fazi reorganizacije, je predvsem mentorske, opazovalne in svetovalne narave. Junija letos je Svet EU podaljšal mandat misije za dve leti, to je do junija 2014. Mednarodna skupnost ima na tem območju še delo in dokler ne bo končano, bo na Kosovu prisotna tudi slovenska policija.

Cilj misije EULEX, ki je bila ustanovljena leta 2008, je pomoč in podpora kosovskim institucijam pri izgradnji vladavine prava, konkretno na področjih policije, pravosodja in carine. Misija razvija in krepi neodvisen in večetničen pravosodni sistem ter večetnično policijo in carinsko službo.


Sodelovanje v mednarodnih civilnih misijah