Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Stanislav Veniger je danes, 15. januarja 2013, sprejel policista, ki za leto dni odhaja na Kosovo, kjer bo delal v okviru misije EULEX.

IMG 6092

Z leve: vodja Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije Vladimir Pocek, generalni direktor policije Stanislav Veniger, Niko Avguštinčič, predsednica izbirne komisije MNZ za policijo in vodja Službe za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje Suzana Ivanović


Niko Avguštinčič iz Policijske postaje Trebnje, Policijska uprava Novo mesto, je osnovno usposabljanje za delo v mirovnih misijah uspešno zaključil leta 2005. V misiji na Kosovu je že bil, in sicer v okviru misije UNMIK med leti 2007 in 2009.

*********

Slovenska policija v misiji EULEX na Kosovu sodeluje od 21. aprila 2008, trenutno z dvanajstimi policisti, ki opravljajo naloge v t. i. izvršilnem oddelku misije in v okviru oddelka za krepitev integritete policije. Gre za opravljanje nalog v operativno-komunikacijskem centru, pri varovanju meje, v specialni enoti, enoti za varovanje oseb, kriminalistično obveščevalni enoti, analitski službi, pri preiskovanju organizirane kriminalitete in vojnih zločinov.

Misija, ki je trenutno v fazi reorganizacije, je predvsem mentorske, opazovalne in svetovalne narave. Junija lani je Svet EU podaljšal mandat misije za dve leti, to je do junija 2014. Mednarodna skupnost ima na tem območju še delo, in dokler ne bo končano, bo na Kosovu prisotna tudi slovenska policija.

Cilja misije EULEX, ki je bila ustanovljena leta 2008, sta pomoč in podpora kosovskim institucijam pri izgradnji vladavine prava, konkretno na področjih policije, pravosodja in carine. Misija razvija in krepi neodvisen in večetničen pravosodni sistem ter večetnično policijo in carinsko službo.