Sorodne objave

Enakost spolov 18. april 2019
 

Blazinica tolažbe je najnovejši projekt slovenske policije. Policistke, kriminalistke in ostale delavke policije v svojem prostem času z veliko ljubezni in več kot dva tisoč šivov povezujejo pisane nitke in igrive vzorce blaga v mehke, puhaste blazinice, ki bodo otrokom v tolažbo.

Kako blazinice nastajajo, smo predstavili danes, 6. marca 2014. Med ženami, ki so jih izdelovale, sta bili tudi namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Ročno sešite blazinice so namenjene otrokom, ki so priče ali so udeleženi v dogodkih, ki jih obravnavajo policisti (nasilje v družini, prometne nesreče, nasilna kazniva dejanja, kršitve javnega reda in miru, samomori ipd.). Blazinice bodo policisti ob takih dogodkih podarili otrokom in na ta način poskusili najmlajšim omiliti bolečo izkušnjo. S tem dejanjem jim bodo sporočili, da jim otroci lahko zaupajo in da lahko pri policistih vedno poiščejo pomoč.

 

IMG 2007

Pobudnica projekta je Stanislava Zupanc, policistka s Policijske postaje Dolenjske Toplice, ki želi, da blazinica tolažbe simbolizira nevidne povezave in tako stke niti med ljudmi ter ozavesti javnost, da je policija tukaj, da pomaga. Posebej sporočilno je tudi dejstvo, da so blazinice izdelale žene, matere in dekleta, vse zaposlene v policiji, ki jih je vodil materinski čut in skrb za sočloveka. Najprej so blazinice več mesecev izdelovale zaposlene na Policijski upravi Novo mesto, zdaj pa znanje še prenašajo na policistke po vsej Sloveniji.


Zvočni posnetek izjave pobudnice projekta policistke Stanislave Zupanc (mp3) 


Zbranim dekletom in ženam iz vseh enot policije sta se pri tokratnem ustvarjanju novih blazinic pridružili namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Po njenih besedah se je ob povabilo na današnji dogodek spomnila, koliko otrok v naši državi trpi in koliko kaznivih dejanj je še neodkritih. Dodaja, da je za tiste, ki pridejo na policijo povedati zgodbo, ki so jo doživeli, to težak trenutek. Zato je ideja o blazinici, ki bo otrokom v tolažbo in jih bo spremljala, hvale vredna. Še posebej zato, ker smo ženske v policiji pokazale večjo pripravljenost narediti nekaj več. Dejala je še: "Kot varuhinja si želim, da bi jih naredili dovolj, a vendar, da bi jih potrebovali čim manj. Da bi mnoge ostale le okras, torej neuporabljene, čeprav vem, da je veliko otrok, ki bodo prihajali in jih bodo rabili."

Bobnarjeva je dejala, da so ženske v policiji prisotne na vseh delovnih področjih: "Ne glede ena to, da se policija v zadnjih letih vedno bolj odpira ženskam, v vodstvu policije podpiramo in vzpodbujamo zaupanje v organizacijske in operativne sposobnosti policistk in zagotovo stremimo k temu, da bi jih še več zasedalo vodilna delovna mesta.

Policistke in policisti uspešno opravljajo svoje vsakodnevno delo v skrbi za varnost občanov. Zavedamo se, da so pri tem zelo pomembni dobri medsebojni odnosi, solidarnost, tovarištvo in splošna kultura. Biti policist ne pomeni zgolj obleči si uniformo in za pas zatakniti pištolo in značko. Biti policist je poslanstvo in način življenja. Ženske v policiji želimo z današnjim dogodkom sporočiti, da je na koncu pomembno, kaj nosiš v srcu. Te blaznice tolažbe so mnogo več, kot kos blaga. V njih je dobra želja in srčnost slovenskih policistk za otroke, ki se znajdejo v kakršnihkoli policijskih postopkih. Za otroke bodo blazinice tolažba in dobra misel."


Zvočni posnetek nagovora namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar (mp3) 

Zvočni posnetek nagovora varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer (mp3) 

IMG 2008

 Predstavili smo vse že izdelane blazinice in polizdelke ter sestavljali nove. Z leve: varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in pobudnica projekta policistka Stanislava Zupanc.

IMG 2024

 Blazinice so sestavljene iz dveh, ročno sešitih aplikacij rožic iz živopisanega blaga. Izdelane so brez uporabe šivalnega stroja, v tehniki patchwork ali krpanke. Osnova je 14 šestkotnikov, ki simbolno predstavljajo znak policije. 

IMG 1994

 Prisotne je z obiskom presenetil generalni direktor policije Stanislav Veniger. Skupaj z direktorji policijskih uprav je vsem čestital ob dnevu žena.

 

Na današnji dan (6. 3. 2014) je v policiji zaposlenih 2.011 žensk, kar predstavlja 24,24 % vseh zaposlenih. Glede na vrsto delovnega mesta jih je 1.108 na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb ali policistk, 903 pa na strokovno-tehničnih delovnih mestih.

Večina izmed 1.108 pooblaščenih uradnih oseb naloge opravlja na policijskih postajah na lokalni ravni, in sicer na delovnih mestih komandirke (2), pomočnice komandirja (11), vodje policijskega okoliša (20), kriminalistke (37), ostalih delovnih mestih policistk (524) ter policistke - nadzornice državne meje (162).

Na regionalni ravni, to so policijske uprave, je zaposlenih skupaj 133 žensk, od tega največ v sektorjih kriminalistične policije (91) in v operativno-komunikacijskih centrih (18).

V generalni policijski upravi na državni ravni je zaposlenih skupaj 219 žensk, od tega največ v Upravi kriminalistične policije (79), Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (36), Upravi uniformirane policije in Službi generalnega direktorja policije (po 22) ter v Policijski akademiji in Centru za varovanje in zaščito (po 21).

Med strokovno-tehničnimi delovnimi mesti predstavljajo največji delež delovna mesta administratork in poslovnih sekretark (532), delovna mesta, povezana z vzdrževanjem materialno-tehničnih sredstev (240), in delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge v zvezi s finančnim poslovanjem (61).