Sorodne objave

 

Vsi, ki imate orožje brez ustrezne listine, lahko vlogo za legalizacijo orožja na ustreznem obrazcu v upravni enoti podate še do 14. februarja 2010.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju je namreč 14. novembra 2009 začel teči trimesečni rok za izvedbo legalizacije orožja. To pomeni, da lahko posamezniki, ki posedujejo orožje brez ustrezne listine, pridobijo orožno listino, če pravočasno oddajo vlogo za legalizacijo. Rok za legalizacijo orožja se izteče 14. februarja 2010.

LegalizacijaOrozja

Upravne enote bodo ustrezne orožne listine izdale vsem vlagateljem vlog pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega dejanja, in če posamezniki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• da so dopolnili starost 18 let,
• da ne obstajajo zadržki javnega reda in miru,
• da so zanesljivi,
• imajo opravljen zdravniški pregled,
• imajo opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju je določena tudi višja kazen za posest oziroma prenašanje ali nošenje orožja, za katerega posameznik nima orožne listine. Globa znaša od 3.000 do 5.000 evrov.

V okviru legalizacije orožja lahko osebe, ki posedujejo prepovedano orožje (avtomatsko, vojaško in eksplozivno orožje, gospodarska razstreliva ...), to izročijo policijski postaji oz. upravni enoti, kjer jim bodo izdali potrdilo.

Vse, ki imajo tako orožje oziroma vedo zanj, opozarjamo, da je treba zaradi lastne varnosti in varnosti drugih ljudi s takšnim orožjem ravnati izredno previdno. O takem orožju naj obvestijo policijsko postajo ali policijsko upravo osebno ali na telefonsko številko 113. Pri tem navedejo naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, vrsto orožja, mesto, kjer je orožje spravljeno, in telefonsko številko, na kateri so klicatelji dosegljivi. Eksplozivno orožje bodo na kraju, kjer se nahaja, prevzeli policisti, ki so strokovno usposobljeni za ravnanje s takšno vrsto orožja, in poskrbeli za strokovno uničenje.


Več informacij o legalizaciji orožja (statistični podatki, obrazec oz. vloga za legalizacijo) je objavljenih v sporočilu za javnost MNZ.