Sorodne objave

Frontex 18. april 2019
 

Z urejanjem še zadnjih administrativnih in logističnih vprašanj se danes zaključujejo petdnevne priprave za napotitev dveh slovenskih policistov na grško-turško kopensko mejo. Policista sta namreč člana enot za hitro posredovanje na zunanjih mejah Evropske unije, z njuno napotitvijo pa se v prizadevanja za zmanjšanje problematike nedovoljenih migracij v EU aktivno vključuje tudi slovenska policija.

Priprave so se začele po tem, ko je grška vlada na Evropsko komisijo naslovila prošnjo za napotitev pripadnikov enot za hitro posredovanje na grško-turško mejo, saj priliv nedovoljenih migracij, ki se letos stopnjuje, presega njene zmogljivosti. Grčija je soočena z velikim prilivom ilegalnih migrantov na zunanji kopenski meji s Turčijo. Letos se je število nedovoljenih prehodov na določenih mestih povečalo kar za desetkrat, kar je poseben izziv, tako z vidika varovanja meje kot z vidika kasnejših postopkov s tujci v državi.

Napotitev policistov je predvsem odraz solidarnosti vseh držav članic pri upravljanju migracijskih tokov. Enote za hitro posredovanja bodo tako - prvič od sprejema pravnega dokumenta o njihovi ustanovitvi - zaživele tudi v praksi.

Iz Slovenije kot člana enot za hitro posredovanje na zunanjih mejah EU odhajata Ljubomir Siničič iz Policijske postaje za izravnalne ukrepe na Policijski upravi Maribor in Robert Juh iz Postaje mejne policije Dobova na PU Krško.

Napotitev in delo vseh tujih policistov v Grčiji bodo usklajevali grški policisti in uslužbenci agencije Frontex. Pooblastila gostujočih policistov izhajajo že iz pravnega dokumenta, sam način dela pa bo podrobneje opredeljen na terenu. Predvidoma bo v Grčijo napotenih okoli 250 policistov iz vseh držav EU; na delo v Grčiji jih pričakujejo do 4. novembra 2010.