Sorodne objave

 

Med poletno turistično sezono se prometna varnost navadno precej poslabša, saj se vožnja poleti precej razlikuje od vožnje v drugih obdobjih leta. Večja gostota prometa in raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih, najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami pa sta prehitra oziroma neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola.

zastoj ACPoleg vročine in gostejšega prometa oziroma zastojev se na cestah v večjem številu pojavijo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter navade.

Zato policisti vsako leto med 1. junijem in 31. avgustom pripravimo več preventivnih in represivnih ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa tudi v poletnih mesecih.

Poletni meseci so najbolj kritični. Na cestah je veliko voznikov, gneča povzroča nejevoljo, stanje poslabšuje še vročina ... Vse to vpliva na slabšo varnost.

Opozorila in nasveti policistov

Vse udeležence v cestnem prometu v tem obdobju opozarjamo:

 • Spremljajte prometne informacije o morebitnih zastojih in čakalnih dobah. Informacije o razmerah na državnih cestah na svoji spletni strani objavlja Prometno-informacijski center, njihovi operaterji pa so dosegljivi tudi na telefonski številki 1970 ali 01 518 8 518. Če je le mogoče, se na pot odpravite takrat, ko na cestah ni zastojev, oziroma za pot izberite lokalne, regionalne in druge, manj obremenjene cestne povezave. Kdaj je mogoče pričakovati večje zgostitve prometa?
 • Pri daljših potovanjih je priporočljivo načrtovati več postankov. Pri tem vozilo dobro prezračite, naredite nekaj razgibalnih vaj in uživajte osvežilne brezalkoholne pijače. To še zlasti velja, če vozilo ni opremljeno s klimatsko napravo.
 • Poleti se pri voznikih pogosteje pojavi tudi utrujenost, ki je posledica sončne svetlobe in segrevanja avtomobila med vožnjo. Utrujenosti ali morebitnih prvih znakov slabega počutja ni dobro podcenjevati, saj se jih velikokrat zaveste prepozno, takrat, ko ste že vpleteni v prometno nesrečo. Utrujenost se najpogosteje pojavi med 1. in 6. uro zjutraj ter med 14. in 16. uro popoldne. Na pot se zato vedno odpravite spočiti, če med vožnjo postanete utrujeni, pa se čimprej ustavite in si odpočijte. Če jemljete zdravila, jih ne pozabite vzeti s sabo. Upoštevajte tudi, da je lahko vožnja pod vplivom psihoaktivnih zdravil zelo nevarna.
 • Najhujše kršitve na avtocestah so prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vseh sedem smrtnih grehov na avtocesti je izjemno nevarnih za vse udeležence v cestnem prometu! Vozniki bi morali zato dosledno upoštevati posebna pravila, ki veljajo za vožnjo po avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila.
 • Alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi bistveno vplivajo na varno in zanesljivo udeležbo v cestnem prometu, zato vozite trezni!
 • Hitrost svoje vožnje prilagodite ne le veljavnim omejitvam, temveč tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter lastnostim in stanju ceste.
 • Pri vožnji poskušajte predvideti dogajanje na cesti in ravnanje drugih, da se lahko nanje pravočasno pripravite. Poudarjamo zlasti pomen zadostne varnostne razdalje, na katero ste vozniki žal premalo pozorni. 
 • Med samo vožnjo bodite popolnoma zbrani in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilu odložite na čas, ko boste vozilo ustavili. Kadar voziš, ne uporabljaj telefona!
 • V bližini naselij in v naseljih morate spoštovati hitrostne omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa upoštevajte, da imajo pešci prednost, in jim omogočite varno prečkanje cestišča. Vozniki, pazite na pešce!
 • Za poletje so značilna tudi pogosta neurja s točo. Žal nekateri neodgovorni vozniki ob neurju na avtocesti svoja vozila še vedno ustavljajo v predorih ali na odstavnih pasovih, obračajo ali celo izstopajo iz vozil in podobno. S tem ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč. Vožnja ob neurju in toči
 • Pokličite policijo na interventno telefonsko številko 113, če v prometu opazite alkoholiziranega ali utrujenega voznika ali voznika, ki s svojim ravnanjem kako drugače ogroža varen potek prometa. Policisti bomo zoper takšnega voznika ustrezno ukrepali in s tem zagotovili varnost drugih udeležencev in njega samega. Vožnja v nasprotni smeri je izredno nevarna!
 • Vsem voznikom še svetujemo, naj poskrbijo tudi za varnost svojega premoženja, da njihovo vozilo na parkirišču ali počivališču ne bo postalo tarča tatov in vlomilcev. Tatvine na avtocestnih počivališčih
 • Otrok, starejših oseb ali oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, se ne sme puščati v zaprtih in zaklenjenih vozilih na vročini, saj je to zanje lahko smrtno nevarno!

 

Aktivnosti policistov

Načrtovane aktivnosti policije, s katerimi želimo zagotoviti varnost v cestnem prometu med turistično sezono, so predvsem naslednje:

 • Policisti bomo v tem času prisotni na vseh kritičnih odsekih, kjer se nesreče najpogosteje dogajajo, kot tudi ob zastojih, kjer bomo pomagali udeležencem cestnega prometa in v skladu s svojimi pristojnostmi in infrastrukturnimi zmožnostmi poskušali zagotavljati čim večjo pretočnost prometa. Prisotni bomo tudi na vzporednih cestah, kjer promet ni tako gost, izstopajo pa zaradi posledic prometnih nesreč.
 • Nadzori prometa bodo usmerjeni predvsem v neprilagojeno hitrost, psihofizično stanje voznikov in agresivno vožnjo, policisti pa bomo zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov dosledno ukrepali. Sistematično bomo nadzirali zlasti večkratne kršitelje cestnoprometnih predpisov.
 • Hitrost bomo nadzirali po t. i. metodologiji Promil, in sicer na avtocestnem omrežju z vozili, v katerih je vgrajen videonadzorni sistem, pa tudi s pregledovanjem podatkov iz tahografov.
 • Zoper tiste, ki prehitevajo, vozijo vzvratno ali mimo po odstavnih pasovih oziroma prehitevalnih pasovih, kljub prometnemu znaku, ki prehitevanje prepoveduje (npr. na voziščih avtocest), bomo dosledno ukrepali.
 • Dosledno bomo ukrepali tudi zoper voznike tovornih ali drugih vozil, ki zaradi počasne vožnje, manjše od največje dovoljene hitrosti, za seboj ustvarjajo kolone vozil in se na prvem primernem kraju ne umaknejo, pa tudi zoper vse, ki nepravilno parkirajo tovorna vozila in ne upoštevajo določb odredbe o omejitvi prometa.
 • Izvajali bomo nadzore nad vozniki enoslednih motornih vozil, v bližini večjih prireditev (npr. na motozborih, kopališčih ipd.) pa poostrene nadzore alkoholiziranosti. Vožnja pod vplivom alkohola je namreč v poletnih mesecih skoraj tako pogost dejavnik prometnih nesreč kot decembra.

Vsem želimo srečno vožnjo in prijetne, predvsem pa varne poletne dni!

Foto: Igor Zaplatil /Delo