Sorodne objave

 

V petek, 25. junija 2021, je potekalo virtualno zasedanje višjih uradnikov EU in INTERPOL. Gre za srečanje, ki poteka dvakrat letno. Dogodek organizira država, ki predseduje Svetu EU, na njem pa poleg predstavnikov predsedujoče države in naslednjega predsedstva Sveta EU sodelujejo še Evropska komisija, agencije EU Europol, Cepol, eu-LISA, Eurojust in Frontex ter predstavniki notranjih organizacijskih enot generalnega sekretariata INTERPOL.

cosi1

Na tokratnem srečanju so predstavniki EU in INTERPOL razpravljali o boju proti trgovini z orožjem, pri tem pa poudarili pomen sodelovanja z Bližnjim vzhodom in severno Afriko ter Zahodnim Balkanom. Opozorili so tudi na problematiko trgovine s ponovno sestavljenim orožjem. Razpravljali so tudi o vplivu pandemije COVID-19 na delo organov odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, zlasti o prihodnjih aktivnostih na podlagi pridobljenih izkušenj, ter pojavu goljufij s cepivi. Udeleženci so se seznanili s stanjem sklepanja sporazuma o sodelovanju med EU in INTERPOL ter izvajanja nekaterih projektov, ki jih vodi INTERPOL.

Pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica je kot vodja COSI in prihodnji predsedujoči sestanku med EU in INTERPOL predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU, pri tem pa se je osredotočil na načrtovane aktivnosti na področju notranje varnosti. Poudaril je pomen sodelovanja z INTERPOL, ki je ključni deležnik na področju zagotavljanja varnosti v svetu, in se zahvalil za pripravljenost INTERPOL, da podpre aktivnosti Slovenije v času predsedovanja.

Pomočnika Senico sta na sestanku spremljala Staša Nunić Kadunc, namestnica nacionalnega delegata v COSI, SEZMS MNZ, in Marko Bečan, svetovalec za notranje zadeve na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Svetu EU.