Sorodne objave

 

V imenu slovenske policije je danes, 4. novembra 2021, dr. Aleksander Pur iz Urada za informatiko in telekomunikacije sodeloval na dogodku eu-Lisa Industry Roundtable, kjer so udeleženci izmenjali mnenja o razvoju IT tehnologij, ki vplivajo tudi na področje pravosodja in notranjih zadev, s posebnim poudarkom na obsežnih IT sistemih.

Poudaril je, da se slovenska policija zelo dobro zaveda pomena uporabe umetne inteligence za zagotavljanje javne varnosti. Pri policijskem delu je treba analizirati ogromne količine podatkov in prava informacija v kritičnem trenutku je zelo pomembna, saj lahko tudi rešuje življenja, zato je umetna inteligenca pri avtomatizirani analizi velikih količin podatkov kritičnega pomena.

IMG 6890

Razumevanje prednosti in tveganj, ki jih prinašajo napredne tehnologije, kot je umetna inteligenca, je nujno za njihovo uspešno, etično in zakonito uvedbo v organih pregona, zato smo v okviru slovenskega predsedovanja organizirali že številne forume, kjer smo razpravljali o teh vprašanjih.

Povezane vsebine

Informacijsko-telekomunikacijska dejavnost