V hotelu Kokra na Brdu pri Kranju se je včeraj, 19. septembra 2005, začelo zasedanje delovne skupine Vodje mejnih služb, ki od leta 2001 deluje v okviru Mednarodne konference mejnih policiji in bo trajalo do 21. septembra 2005.

Na zasedanju bodo udeleženci iz petnajstih držav največ pozornosti namenili vlogi mejnih služb pri preprečevanju terorizma in mednarodnemu sodelovanje na področju čezmejnega kriminalističnega preiskovanja.

Delovnega srečanja predstavnikov mejnih služb se je danes, 20. septembra 2005, udeležil tudi generalni direktor slovenske policije Jože Romšek. V pozdravnem govoru je izrazil zadovoljstvo, da slovenska policija že od vsega začetka aktivno sodeluje pri delu tega pomembnega mednarodnega foruma, ki iz leta v leto združuje vedno večje število sodelujočih skoraj s celega sveta in da tokrat v Sloveniji gostimo najvišje predstavnike mejnih služb.


050920 MejnePolicije


Dejal je, da se v Republiki Sloveniji izredno dobro zavedamo kakšno grožnjo stabilnosti in varnosti v posamezni državi, regiji ali celo kontinentu predstavljata organizirana kriminaliteta in terorizem, ki sta v porastu ter pri tem poudaril, da imajo mejne službe izredno pomembno vlogo pri odkrivanju, preprečevanju in preiskovanju omenjene kriminalitete. Izrazil je prepričanje, da pri zatiranju teh dveh varnostnih fenomenov ni moč doseči želene in prepotrebne učinkovitosti oziroma uspešnosti brez intenzivnega mednarodnega sodelovanja ter angažiranosti in odgovornosti vseh držav pri izvajanju aktivnosti na tem področju.

Udeležencem zasedanja iz Avstrije, Azerbajdžana, Bolgarije, Češke, Finske, Gruzije, Hrvaške, Kitajske, Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske, Romunije, Rusije, Slovaške in Slovenije pa je zaželel uspešno delo in prijetno počutje v Sloveniji ter nadaljnje sodelovanje pri zagotavljanju varnosti doma in v svetu.

 

Sektor za odnose z javnostmi