V lanskem letu je bilo na delo slovenskih policistov na mejnih prehodih kar nekaj pripomb, še zlasti na komunikacijo, zato smo se letos v policiji odločili, da pripravimo anketo o delu policistov na mejnih prehodih, njihovem vedenju in urejenosti.

Anketo bodo obiskovalci po 20. juniju 2003 lahko izpolnili na naših spletnih straneh www.policija.si, in sicer v slovenščini in nekaterih tujih jezikih (angleščini, nemščini, madžarščini, hrvaščini in italijanščini). Odgovore bomo zbirali vse poletje, tako da bodo rezultati ankete znani jeseni. Seveda jih bomo objavili tudi na spletnih straneh.

Prepričani smo, da je takšna anketa, ko se slovenska policija pripravlja na izpolnjevanje določil schengenskega reda, več kot dobrodošla, saj je poleg zakonitega in strokovnega dela pomembna tudi urejenost policista in njegova vljudnost. Takšni podatki pa so tudi dobrodošla dopolnitev ugotovitvam opravljenih policijskih nadzorov na mejnih prehodih.

Ko smo pred časom na spletnih straneh objavili nekaj vprašanj o policiji in turizmu, smo po elektronski pošti dobili kar nekaj pisem, v katerih so tujci izrazili željo, da bi odgovarjali na anketna vprašanja. Njihovemu predlogu smo prisluhnili in pripravili anketo. Seveda pa anketa ni namenjena samo tujcem; k sodelovanju še posebej vabimo tudi slovenske državljane. Čeprav je bilo delo policije na mejnih prehodih v javnomnenjski raziskavi Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, med najbolje ocenjenimi področji dela, vemo, da imajo ljudje različne izkušnje s prehajanjem lastne meje. In s to anketo bi radi ugotovili, kakšne so te izkušnje, kje so naše napake, kje prednosti. Zato se že ob tej priložnosti vsem tistim, ki se bodo odločili izpolniti anketo, zahvaljujemo za njihov čas in posredovane odgovore.

Ker želimo, da bi čim več ljudi, ki obiščejo Slovenijo, zvedelo za anketo, smo za pomoč pri obveščanju zaprosili tudi Slovensko turistično organizacijo in Avto-moto zvezo Slovenije, ki so se z veseljem odzvali vabilu. Saj nam je vsem skupen cilj, da je Slovenija varna in prijazna država.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi