Sorodne objave

 

Na povabilo generalnega direktorja policije Marka Pogorevca se je varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek skupaj s svojim namestnikom Alešom Butalo danes udeležil razširjenega kolegija generalnega direktorja slovenske policije Marka Pogorevca.

Na kolegiju, poleg direktorjev služb Generalne policijske uprave kolegij sestavljajo tudi direktorji Policijskih uprav, so osrednjo pozornost namenili izvajanju policijskih pooblastil s poudarkom na spoštovanju in varovanju človekovih pravic in svoboščin.

V uvodnih razmišljanjih so najodgovornejši policijski funkcionarji in direktorji Policijskih uprav Varuha seznanili z instrumenti, ki so v policiji uvedeni za varovanje človekovih pravic in svoboščin pri izvajanju policijskih pooblastil ter navodili in postopki, ki so uvedeni v smislu nadzora oziroma odkrivanja morebitnih primerov kršenja teh. Direktorji vseh enajastih (11) Policijskih uprav pa so Varuhu predstavili konkretne podatke in svoje ocene na tem področju.

Matjaž Hanžek je v svojem uvodnem razmišljanju sodelovanje policije z Varuhom ocenil kot dobro in izrazil zadovoljstvo, da v policiji njegove pobude in predloge odgovorno, resno in predvsem pravočasno obravnavajo in upoštevajo ter izrazil upanje, da bo temu tako tudi v bodoče. To mu je vodstvo policije tudi zagotovilo in predlagalo, da se tako srečanje organizira vsaj enkrat letno. Varuh človekovih pravic je vodstvo policije opozoril na dejstvo, da je policija bila in bo tudi v prihodnje deležna njegove posebne pozornosti, pa ne zaradi nezaupanja, ampak zaradi preprostega dejstva, da gre za velik in oborožen aparat, ki mora biti pod stalnim nadzorom, da ne bi, kot je v prispodobi dejal, tako vneto varovala človekovih pravic, da bi jih na koncu v imenu varnosti kar ukinila. Skupaj s svojim namestnikom Butalo sta najodgovornejšim policijskim šefom, ob opozorilu da nista prišla hvaliti, čeprav je tudi za to po njunem veliko razlogov, predstavila nekatere pripombe in pričakovanja povezana z delom policije. Ta se nanašajo predvsem na reševanje pritožb in pričakovanje, da se bo izboljšalo komuniciranje policistov z občani v postopkih, kajti veliko je pripomb na aroganco in nevljudnost policistov.

Po vsebinski razpravi in izmenjavi mnenj je vodstvo slovenske policije Varuhu med drugim zagotovilo, da bodo na področju reševanja pritožb v prihodnje vsakemu pritožitelju, katerega pritožba bo ocenjena kot neupravičena, tudi pisno pojasnjeni razlogi za takšno odločitev in da bodo vse, na današnjem sestanku s strani varuha, dane pobude resno upoštevali pri vsakodnevnem delu.

 

Miran Koren
PREDSTAVNIK POLICIJE ZA STIKE Z JAVNOSTMI

 

Nataša Kuzmič
URAD VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC