Sorodne objave

 

Policisti vse udeležence napovedanih shodov ponovno pozivamo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, tako da bo javni shod potekal neovirano in bo vsem udeležencem zagotovljena ustavna pravica do mirnega zborovanja.

Policija je na javnih shodih prisotna izključno zaradi zagotavljanja javnega reda, varnosti ljudi in premoženja in preprečevanja drugih dejanj, ki bi onemogočila pravico ljudi do javnega zborovanja. Hkrati vse udeležence pozivamo, da spoštujejo navodila organizatorja shoda, pri neprijavljenem shodu pa navodila policije, ki ta shod varuje.

V skrbi za njihovo varnost udeležencem svetujemo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi). V takšnih primerih, še posebej pa ob hujših in množičnih kršitvah, jim priporočamo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih protestnikov. Tudi v primeru tako hudih kršitev, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj.

Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na javne shode prihajajo z otroki, saj so dogodki in posledice nepredvidljivi. Otroci so zaradi svoje telesne in duševne razvitosti še posebej občutljivi, zato morajo biti starši še posebej premišljeni in odgovorni.   

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.

Naj poudarimo, da nasilneži s svojimi dejanji v prvi vrsti onemogočajo ustavno pravico ljudi do mirnega zborovanja, zato pozivamo vse državljane, naj spoštujejo navodila/ukaze policije in tako pripomorejo k vzpostavitvi varnih razmer, v okviru katerih jim pravica do mirnega zborovanja ne bo kratena.