Sorodne objave

Izjava o dostopnosti 22. september 2020
Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
Katalog IJZ 16. oktober 2008
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Izdaja soglasja za gradnjo in postavitev objektov na območju mejnega prehoda

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju mejnega prehoda mora investitor pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve priložiti soglasje policije.

Na podlagi 1. odstavka 25. člena Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2) soglasje za gradnjo, postavitev oziroma spremembo namembnosti objektov in naprav na območju mejnega prehoda izda direktor policijske uprave.

Vlogo za izdajo takega soglasja investitor poda pri krajevno pristojni policijski upravi.

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) je po tarifni številki 1 treba plačati 4,50 EUR, po tarifni številki 3 pa 18,10 EUR (taksna tarifa).