Sorodne objave

 

V prvih dveh septembrskih tednih se v Sloveniji po zbranih podatkih policijskih uprav ni zgodila nobena prometna nesreča z udeležbo otrok na poti v šolo ali iz šole.

Objavljamo zaključno poročilo o izvedenih aktivnostih policistov, s katerimi smo ob začetku novega šolskega leta poskušali zagotoviti čim večjo varnost otrok. Menimo, da nam je to v precejšnji meri - seveda v sodelovanju in ob podpori učiteljev, staršev, medijev idr. - tudi uspelo.

Poleg kratkega povzetka preventivnih akcij so v poročilu tudi podatki o represivnih ukrepih policistov v tem obdobju: število kontroliranih voznikov, izrečenih opozoril in izdanih plačilnih nalogov za različne kršitve (neuporaba varnostnega pasu, nepravilen prevoz otrok idr.).

 

Upamo in si želimo, da se tudi v prihodnje ne bi zgodila nobena prometna nesreča z udeležbo otrok in mladoletnikov, ne le v začetku šolskega leta, temveč tudi kasneje, skozi vse leto!