Sorodne objave

Športna dejavnost 11. oktober 2021
 

V prostorih Policijske akademije v Tacnu je bila danes, 18. maja 2007, tudi otvoritev fotografske razstave kot kulturna popestritev tekmovanj, saj je bil v okviru spremljevalnega kulturnega programa letošnjih policijskih iger organiziran tudi fotonatečaj.

Razstavljene fotografije so bile po oceni strokovne žirije najboljše od 94 prispelih fotografij, ki jih je deset prijavljenih tekmovalcev, zaposlenih v policiji, ustvarilo na dane teme kaosa, slovenske kulturne dediščine in utripa življenja. Njihove in pa tudi zanimive fotografije drugih sodelujočih avtorjev bodo maja in junija razstavljene v Policijski akademiji.


Simbolične, knjižne nagrade so prejeli najboljši avtorji:

  • na temo Kaos prvonagrajeni Mitja Butul iz PU Koper, sledita mu drugo- in tretje nagrajena Miha Corel in Boštjan Robič, oba iz policijske akademije;
  • na temo Slovenska kulturna dediščina Mitja Butul iz PU Koper (za prvo in trete mesto) ter Denis Čemažar iz PU Kranj (za drugo mesto);
  • na temo Utrip življenja Silvo Salčnik iz PU Slovenj Gradec (za prvo in drugo mesto) in Robert Titan iz PU Koper (za tretje mesto).


razstava01


Obenem so si zainteresirani obiskovalci danes v Policijski akademiji lahko ves dan vodeno ogledali obsežno zbirko Muzeja slovenske policije pod strokovnim vodstvom kustosinje tega muzeja Biserke Debeljak. V njem je zbrano gradivo o kriminaliteti v Sloveniji, slovenski kriminalistiki, izvrševanju kazenskih sankcij in razvoju organov za notranje zadeve. Poseben prostor pa je namenjen tudi sodelovanju policije pri osamosvajanju države oz. desetdnevni vojni za Slovenijo.


novinarska01


V sklopu letošnjih policijskih iger pa je bila v Tacnu danes tudi manjša novinarska konferenca, na kateri so mag. Franc Kosmač, direktor Policijske akademije v Tacnu, Franc Rožman, vodja Oddelka vrhunskih športnikov v Policijski akademiji, in Nuška Tavčar, predstavnica policije za odnose z javnostmi, predstavnikom medijev predstavili policijske igre, njihov namen, športne panoge, v katerih tekmujejo delavci policije, ter organizacijo in pomen športa v policiji. Na konferenci so sodelovali tudi vrhunski športniki, zaposleni v policiji.


novinarska02


Obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali tekmovanja na prostem in v telovadnici, je bilo kar nekaj. Med drugim se je dopoldne v Tacen pripeljalo tudi 150 otrok iz ljubljanskega vrtca Jelka, s katerimi policija oz. vrhunski športniki, zaposleni v policiji (na fotografiji Mitja Petkovšek, gimanstični telovadec, in Alenka Bikar, atletinja) sodelujejo v okviru projekta Gibalčki.


otroci03

otroci01

otroci02

 

Foto: Dean Božnik