Sorodne objave

 

Prvi dan na 2. Policijskih igrah, 29. maja 2003, poteka v Gotenici tekmovanje v policijskem mnogoboju. Tekmovanje poteka v ekipni in posamični konkurenci za moške ter v posamični absolutni konkurenci za ženske.

Dolžina proge za moške je približno 15 kilometrov, za ženske pa 6 kilometrov. Progi sta v okolici Centra za oskrbo Gotenica po gozdnih, poljskih in drugih označenih cestah in poteh. Ves čas sta primerno označeni, na ključnih točkah pa so sodniška kontrola in usmerjevalci. Vsaka enota je na tekmovanje lahko prijavila največ 5 tekmovalcev in 2 tekmovalki; skupno je tako 77 tekmovalcev, od tega 9 žensk. Za ekipno uvrstitev se šteje najboljši rezultat posamezne starostne skupine.


start

Start

 

STAROSTNE KATEGORIJE

  1. MOŠKI:
    • rojeni 1973 in mlajši
    • rojeni 1963 - 1972
    •  rojeni 1962 in starejši
  2. ŽENSKE
    • brez omejitev v absolutni konkurenci

 


moski streljanje

Mmoški - streljanje stoje


zenske streljanje

Ženske - streljanje stoje


moski streljanje klece

Moški - streljanje kleče


zenske streljanje klece

Ženske - streljanje kleče

 

POTEK TEKMOVANJA

Tekmovalci so na sodnikov znak stekli po progi proti mestu 1. streljanja, med tekom pa so premagovali postavljene ovire (mreža, taraba). Ko je tekmovalec prišel do mesta 1. streljanja, si je nadel glušnike, vzel in napolnil nabojnik s 5 naboji (naboji so na strelski črti), ter izstrelil naboje stoje v skupino tarč premera 15 cm na razdalji 15 metrov. Za vsako zgrešeno tarčo je pribitek 30 sekund, če ni zadeta nobena od petih tarč, je pribitek še dodatnih 60 sekund.

Ko je tekmovalec pritekel do mesta 2. streljanja, si je nadel glušnike,zavzel položaj kleče, vzel in napolnil nabojnik z 10 naboji (naboji so na strelski črti), ter izstrelil 5 nabojev v silhuetno tarčo na razdalji 15 metrov. Po izstreljenih petih nabojih tekmovalec zavzame položaj leže in izstreli preostalih 5 nabojev v silhuetno tarčo na razdalji 25 metrov. Za vsak zgrešen strel v tarčo je pribitek 30 sekund, če ni zadeta silhueta, pa dodatnih 60 sekund - tako v položaju kleče kot leže.


moski visoka ovira


moski ovire


plazenje

Premagovanje ovir


Končni rezultat tekmovalca je rezultat teka in premagovanja ovir, doseženega na progi ter seštevka kazenskih sekund pri streljanju (tek + kazenske sekunde 1. in 2. streljanja).

Ekipni rezultat je seštevek treh najboljših končnih rezultatov tekmovalcev (iz vsake starostne skupine moških po en najbolje uvrščen tekmovalec).


tek zenske

Tek na 6 kilometrov - ženske


tek cilj

In končno... cilj

 


Besedilo in fotografije: Dean Božnik